Overenskomster

Producentforeningen har overenskomster med filmarbejdere, journalister, skuespillere og dramatikere.

Hent overenskomstteksterne samt eventuelle kontrakter og lønoversigter nedenfor. 

Medlemmer af Producentforeningen kan finde yderligere information om overenskomsterne via menuen.