Grænseoverskridende adfærd

Illustration © Rodolphe Trider
Debatten om grænseoverskridende adfærd og sexisme fylder igen i medierne, og de brancher, som Producentforeningen dækker - film, tv, spil, reklame - har, som alle andre brancher, udfordringer, som skal løses.

Producentforeningen har sammen med Dansk Teater, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører taget initiativ til et forskningsprojekt, der skal afdække grænseoverskridende adfærd i både film- og scenekunstbrancherne. Undersøgelsen er offentliggjort 10. november 2020, og konklusionerne viser tydeligt, at der er store udfordringer også i vores branche. Derfor er vi gået i gang med et udviklingsarbejde, der skal ruste ledere og producenter i vores branche bedre. 


Rådgivning til medlemmer
Producentforeningen har nu dedikeret to rådgivere, som er klar til at tage imod henvendelser fra medlemmerne. Ring eller skriv til os, hvis du har brug for sparring eller rådgivning. Det kan både være i forbindelse med en konkret sag eller hvis du gerne vil have hjælp til at udarbejde en personalepolitik eller retningslinjer for produktioner. Læs mere her. 
 

Syv gode råd for ledere og producenter i forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

  • Vær meget tydelig om hvad der er selskabets politik for god opførsel.
  • Kommuniker politikken ud med jævne mellemrum på møder, ved produktionsstart og lignende.
  • Skab en kultur, der gør folk trygge ved at anmelde grænseoverskridende adfærd.
  • Tag altid anmelderen alvorligt.
  • Undersøg alle sager grundigt – husk at alle har krav på en fair behandling.
  • Drag konsekvenser af anmeldelser.
  • Sørg for at konsekvenserne er proportionale med krænkelsen


Om de juridiske overvejelser
Det er altid producenten som arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre et sundt og chikanefrit arbejdsmiljø, og Producentforeningen tilbyder rådgivning og sparring til medlemmerne. Læs mere om de juridiske overvejelser i forbindelse med grænseoverskridende adfærd. 


Adfærdspolitik og -kodeks - til inspiration
Producentforeningen har udarbejdet nogle dokumenter, som producenterne kan bruge som inspiration og supplement til egne retningslinjer. Dokumenterne er tænkt som eksempler. Mange producenter vil allerede have et veletableret sæt af adfærdspolitikker og retningslinjer, mens andre måske først nu skal i gang med at sætte ord på, hvordan arbejdet med at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø kan foregå. Uanset hvad så håber vi, at eksemplerne kan inspirere til at udarbejde egne politikker. Læs mere nedenfor og hent dokumenterne nederst på denne side. Se også mediebranchens fælles kodeks mod seksuelle krænkelser. 
 

Adfærdspolitik for producenter: Et eksempel på en code of conduct eller etiske retningslinjer, som kan bruges som de er eller inspirere til at udarbejde en adfærdspolitik, som passer til den enkelte virksomhed. Adfærdspolitikken bør indgå i personalehåndbogen eller i introduktionen til nye medarbejdere, men det er vigtigt at understrege, at uanset hvilken code of conduct eller adfærdspolitik, der er gældende, så skal den aktiveres løbende - fx på personalemøder, holdmøder eller ved opstart på en produktion. Adfærdspolitikken er tænkt som inspiration, så tilpas den endelig, så den giver mening for jeres virksomhed.
 

Adfærdskodeks: Princippet bag et adfærdskodeks er, at alle der arbejder på en konkret produktion - hvad enten det er skuespillere, statister, filmarbejdere, leverandører - skal have udleveret et adfærdskodeks, som skal læses og underskrives. Adfærdskodeks beskriver i meget konkrete vendinger hvordan adfærden på produktionen skal være - og hvilken adfærd, der ikke kan tolereres. Adfærdskodeks supplerer den mere generelle adfærdspolitik og er gældende på den enkelte produktion. 


Rådgivning og kurser: Producentforeningen har lavet en rabataftale med Hartmanns, der er certificerede arbejdsmiljøkonsulenter og som har stor erfaring med det psykosociale område. Hartmanns tilbyder rådgivning og kurser for både ledere og medarbejdere, blandt andet hjælp til individuelle forløb, ledersparring eller til organisatoriske indsatser for hele arbejdspladsen. Se også aktuelle arbejdsmiljøkurser og workshops i Producentforeningens kalender. 
 

Arbejdstilsynets vejledning om krænkende adfærd
Vejledningen fra Arbejdstilsynet handler om krænkende adfærd: Hvordan det defineres, om årsager til krænkende handlinger og hvordan man forebygger og håndterer krænkende adfærd. Hent vejledningen nedenfor. 

 

Ud over disse dokumenter arbejder Producentforeningen med at udarbejde mere konkrete retningslinjer for kontaktpersoner og ledere, således at alle er godt rustet til at håndtere eventuelle sager med grænseoverskridende adfærd.