Historie

Producentforeningen har i sin nuværende form eksisteret siden 2000. Før det var der to foreninger: Producenterne og Foreningen af Danske Spillefilmproducenter.

Før 2000 var film- og tv-producenter i Danmark organiseret i to forskellige foreninger: PRODUCENTERNE, der havde sin rod i tv- og dokumentarfilmverdenen, og Foreningen af Danske Spillefilmproducenter, der som navnet siger udelukkende organiserede producenter af spillefilm.

I 1999 tog de to foreningers bestyrelser initiativ til at undersøge mulighederne for at slå foreningerne sammen, og i 2000 fusionerede PRODUCENTERNE og Foreningen af Danske Spillefilmproducenter til det, der kom til at hedde Danske Film- og TV-producenter. PRODUCENTERNEs sekretariat fortsatte som sekretariat for den samlede forening.

I april 2001 skiftede foreningen så navn til Producentforeningen for at signalere, at foreningen ikke kun organiserer tv- og filmproducenter, men også andre typer indholdsproducenter, med særligt fokus på computerspilproducenter.
 
Producentforeningen har siden fusionen oplevet en jævn stigning i medlemstallet, og foreningens aktiviteter er også i vækst. Ud over forhandling af overenskomster med de relevante faglige organisationer, juridisk rådgivning af medlemmerne samt generel varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til fx tv-stationer, reklamebureauer og andre kunder, arbejder foreningen også målrettet på at udvikle branchen og styrke brancheidentiteten. Som en meget væsentlig aktivitet arrangerer foreningen således den årlige tvfestival i august måned, som er en todages konference for hele tv-branchen, og Producentforeningen står sammen med Dansk Annoncørforening bag True Award, som er en prisuddeling for reklamefilm. Seneste skud på stammen er Spilprisen, som er en tilsvarende prisuddeling til danske computerspil.

Foreningen har markeret sig stærkt inden for både dansk og international film- og mediepolitik og er en central aktør, når de fireårige film- og medieaftaler forhandles. Som et led i det politiske arbejde undersøger og dokumenterer foreningen løbende, hvor branchen er på vej hen. De årlige rapporter Danske Indholdsproducenter i tal kortlægger branchens økonomiske udvikling, og Branchebarometeret viser hvilke forventninger virksomhederne har til fremtiden.  

Et af de seneste nye initiativer er etableringen af Vision Denmark som en selvstændig organisation. Vision Denmark bygger videre på erfaringerne fra Computerspilzonen og efterfølgende Interactive Denmark, og er et erhvervsudviklingsprojekt for den digitale indholdsbranche. Vision Denmark har en klar målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser inden for spil, film, tv, animation og VFX. 

Producentforeningen har ca. 120 medlemsvirksomheder, som fordeler sig på fem forskellige produktionsområder: Spillefilm, tv-produktion, kort- og dokumentarfilm, computerspil samt reklamefilm, information & corporate. 

Læs mere om foreningens udvikling siden 2001 via årsberetningerne.