Filmbranchens mentorprogram

Filmbranchens mentorprogram
Unge med baggrund fra andre lande end Danmark kan have udfordringer med at komme ind i den danske filmbranche. Som et led i bestræbelserne for en mere mangfoldig filmbranche har Producentforeningen derfor sammen med de øvrige organisationer taget initiativ til Filmbranchens Mentorprogram.

Branchens organisationer og Filminstituttet har i fællesskab udviklet et charter for etnisk mangfoldighed i dansk film, der udgør fundamentet for en række konkrete initiativer for at styrke mangfoldigheden i dansk film. Filmbranchens Mentorprogram er en del af denne fælles indsats og sigter specifikt mod at få flere unge med aner fra andre lande end Danmark ind i filmbranchen.

Det første pilotforløb blev gennemført i 2016 med Producentforeningen som projektholder, og i løbet af 2017 besluttede organisationerne at gennemføre endnu en omgang.

Kernen i mentorprogrammet er at matche unge, der oplever udfordringer med at få fodfæste i filmbranchen, som hænger sammen med deres kulturelle, etniske eller sproglige baggrund, med erfarne mentorer fra filmbranchen.

Lisa Ott, Perspectiv, står for introduktion til hvad mentoring er og kan samt for at matche mentorer med mentees, og der er primo marts 2018 sat i alt 14 mentorforløb i gang. Forløbet kører et år, og der sættes et nyt hold i gang januar 2019. Se mere om mentorprogrammet, herunder ansøgningsskema og deadline. 
 
Bag projektet står: Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, FAF og DFI.
 
På Filminstituttets hjemmeside kan man læse mere om de fælles indsatser og finde det fælles branchecharter.