Filmbranchens mentorprogram

Filmbranchens mentorprogram
Producentforeningen har sammen med de øvrige organisationer taget initiativ til Filmbranchens Mentorprogram. Programmet er et led i bestræbelserne for at skabe en mere mangfoldig filmbranche.

Filmbranchens Mentorprogram arbejder for at øge mangfoldigheden i filmbranchen gennem at tilbyde mentorer til unge filmfolk med anden kulturel eller etnisk baggrund end dansk. Mentorprogrammet er en del af filmbranchens mangfoldighedsindsats, der sigter mod at øge filmbranchens diversitet i forhold til blandt andet køn og etnisk og kulturel baggrund. 

Der er to specifikke målgrupper: talenter med multikulturelle rødder eller anden etnisk baggrund end dansk, som på den baggrund har oplevet udfordringer med at udvikle en karriere i den danske filmbranche, samt udenlandske filmfolk, som har brug for hjælp til at komme i gang i den danske filmbranche. 

Alle filmbranchens faggrupper bag kameraet kan være med i mentorprogrammet både som mentorer og som mentees. 
 
Bag projektet står: Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, FAF og DFI. Lisa Ott, Perspectiv, står for introduktion til mentoring samt for at matche mentorer med mentees. Læs mere om mentorprogrammet, herunder ansøgningsskema og deadline. 
 

I 2020 er der to ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober. 


Mentee: 
•    skal være fyldt 23 år
•    skal have tilknytning til filmbranchen gennem en uddannelse inden for branchen eller gennem arbejde på konkrete filmproduktioner
•    skal være forholdsvis ny i branchen og åben for dialog
•    skal beskrive i en ansøgning, hvad der skal arbejdes med i forløbet
•    er ikke i gang med at gennemføre en anden uddannelse 

Mentor:
•    skal have en solid erfaring i filmbranchen. 
•    skal have lyst til at hjælpe nytilkomne med at få bedre fodfæste i branchen. 
•    skal være indstillet på at give egne erfaringer videre, men især skal man kunne lytte. 
•    Skal have lyst til at stille sig til rådighed for mentees udfordringer og til at lade mentee bestemme, hvad der skal tales om.

Både mentor og mentee forpligter sig til tre møder. Herefter kan man vælge at fortsætte møderækken, eller man kan afslutte forløbet. 
 
Filmbranchens Mentorprogram er en del af filmbranchens mangfoldighedsindsats. 
På Filminstituttets hjemmeside kan man læse mere om de fælles indsatser og finde det fælles branchecharter.