Film- og scenekunstinitiativet

Film- og scenekunstinitiativets telefonrådgivning
Bag det lidt intetsigende navn "film- og scenekunstinitiativet" gemmer sig et unikt samarbejde på tværs af brancherne for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for dem, der arbejder inden for film eller scenekunst.

19 organisationer og institutioner fra alle hjørner af film- og scenekunstverdenen er gået sammen i Film- og scenekunstinitiativet, som udspringer af #metoo-kampagnen. Initiativet er første skridt af flere for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og for at stoppe overgreb, sexkrænkelser og magtmisbrug i brancherne. Producentforeningen er som initiativtager til samarbejdet én af de 19 organisationer. 

Som led i et større arbejde tager den samlede film- og scenekunstbranche konsekvensen af de mange historier, som har været fremme i forbindelse med #metoo-kampagnen. Initiativet har lanceret en anonym telefonrådgivning, som man kan ringe til og få hjælp, hvis man er blevet krænket, har krænket, eller er vidne til en hændelse. Telefonrådgivningen er det første kontaktpunkt, hvor man kan tale med nogen, der lytter og rådgiver og som kan hjælpe de berørte videre. Rådgivningen er udviklet i samarbejde med Sex og Samfund, og det er også Sex og Samfunds rådgivere, der tager telefonerne. Rådgiverne er uddannede til at håndtere opkald fra den specifikke branche.
 
Desuden er initiativet i gang med at udvikle undervisning til ledere og medarbejdere i film- og scenekunstbranchen samt at lave et sæt etiske retningslinjer, som man vil kunne bruge som standard i branchen, og som alle aktører kan tage til sig i dialogen om, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay. 
 
FAKTA
Telefonen er åben hver torsdag fra kl. 15.00 til 19.00 på telefonnummer 2369 7911. Alle fra alle led i en produktion kan ringe, uanset arbejdsniveau, titel eller lønniveau.
 
Man kan ringe og få hjælp, hvis man er blevet krænket, har krænket, eller er vidne til en hændelse.
  
Telefonlinjen har særligt fokus på sexkrænkelser og magtmisbrug.
 
Se mere på www.filmogscenekunstinitiativet.dk eller kontakt raadgivning@filmogscenekunstinitiativet.dk