FAQ om corona-virus

Konkrete spørgsmål og svar om hvordan man skal forholde sig som virksomhed i forhold til corona-virus, karantæne mv. - hentet fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhvervs vejledninger

Må vi spørge, om en medarbejder har coronavirus?
Som udgangspunktet nej. Men fordi corona-virus er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser har medarbejdere pligt til at oplyse virksomheden, hvis de er syge med corona-virus, eller hvis de har mistanke om det.
Hvis en medarbejder er blevet anbefalet karantæne eller smittet med corona-virus, kan I registrere generelle oplysninger, for eksempel at medarbejderen er i hjemmekarantæne eller er syg, uden at komme nærmere ind på årsagen. Datatilsynet har meldt ud, at det efter omstændighederne også kan være berettiget, at en virksomhed registrerer at en medarbejder er smittet med corona-virus, hvis hensynet er, at ledelsen og kolleger kan træffe de nødvendige forholdsregler. Registreringen af oplysningerne skal være saglig og begrænses til det nødvendige. Overvej derfor altid, om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås ved at registrere færre oplysninger.

Hvilke regler gælder, hvis en medarbejder strander på ferie? 
Hvis en medarbejder rejser på ferie og ikke kan komme hjem, så er det på egen risiko som på en normal rejse. Når man tager på ferie rundt i verden, så er man selv ansvarlig for at komme hjem. 

Har medarbejdere pligt til at fortælle , hvor vedkommende rejser hen? 
Hvis en medarbejder rejser til et risiko-land er der en loyalitetsforpligtelse over for virksomheden, som gør, at rejsen skal oplyses.

Har medarbejdere ret til løn, hvis de alligevel rejser til et rødt område? 
Hvis man tager til et rødt område, så man skal være hjemme i 14 dage, så hænger man selv på lønnen i de 14 dage. Hvis man bliver syg, så har man selv udsat sig for en fare, og så har virksomheden ikke pligt til at betale løn. 

Gør det nogen forskel, hvis det er orange område? 
Hvis en medarbejder - trods jeres opfordring om at lade være  - rejser til et orange område, får vedkommende ikke løn i en karantæneperiode.

Hvad hvis medarbejdere tager til lande, som ikke frarådes? 
Vi anbefaler at I holder jer opdateret på rejsevejledninger, men hvis der ikke er rejserestriktioner, og medarbejdere bliver syg, gælder de normale regler. 

Hvordan er medarbejdere stillet, hvis et barn bliver sendt hjem uden at være syg? 
Skal medarbejdere være hjemme for at passe barnet, fordi institution eller skole er lukket, så må de bruge feriedage eller afspadsering på at passe barnet eller lave en aftale med jer om at arbejde hjemme. 

Hvordan er medarbejdere stillet, hvis barnet bliver syg med corona? 
Så gælder de normale regler for barns sygedag. I realiteten vil medarbejderen som forælder også selv være i karantæne under de omstændigheder, så de har ret til fravær og afhængig af situationen får de løn.

Kan man som medarbejder sige nej til at arbejde i et område, der frarådes at rejse til? 
Det vil I næppe stille krav om. Skulle situationen opstå skal I naturligvis at finde en medarbejder, som er indforstået med at rejse.

Har medarbejdere ret til at flytte allerede aftalte feriedage på grund af corona-udbrud i det land, vedkommende har købt ferie til? 
Det har de ikke ret til, men der er næppe nogen af jer, der er interesseret i, at medarbejdere rejser ud og bliver smittet, så det vil I nok være imødekommende over for. 

Kan I kræve, at medarbejdere holder ferie eller afspadserer med det samme?
I kan vælge at varsle ferieafholdelse. Normalt skal hovedferien på 3 uger varsles senest 3 måneder før den begynder og restferie skal varsles senest 1 måned før den begynder. Men varslerne kan fraviges, når der er tale om ”særlige omstændigheder”. Vurderingen er,  at i en situation, hvor jeres drift forstyrres på grund af risiko for corona-virus, kan de berørte medarbejdere derfor sendes på ferie uden varsel. Det samme gælder for feriefridage, der som regel fastlægges efter samme regler som restferie. Som alternativ eller supplement til ferieafholdelse kan I varsle afspadsering af evt. optjent overarbejde, når det er muligt efter overenskomsten eller den individuelle aftale.

Kan I kræve, at medarbejdere går i karantæne, hvis de har været i et corona-ramt område? 
Nej. Det er myndighederne, der bestemmer, hvem der skal i karantæne. Men der kan være, at I gerne vil gå et skridt længere end myndighederne og bede medarbejdere blive hjemme for en sikkerheds skyd. Derfor har I mulighed for at beslutte, at alle, der kan arbejde hjemme, skal gøre det.

Hvis medarbejdere har været på ferie og skal I karantæne, fordi myndighederne siger det, kan de så blive fyret? 
Som udgangspunkt nej. Men hvis man selv har valgt at rejse til et rødt område, og I på forhånd har sagt, at de ikke kan undværes i de efterfølgende 14 dage, så har I principielt ret til at afbryde samarbejdet. 

Må medarbejdere nægte at gå på arbejde på grund af frygt for at få corona-virus? 
Nej,  hvis I vil have vedkommende til at møde på arbejde. Det er jer, der bestemmer. Men hvis der kommer et påbud fra myndighederne eller en læge om, at  medarbejderen skal i tvungen myndighedsbestemt karantæne/isolation, vil der være tale om en saglig grund til, at medarbejderen ikke kommer på arbejde.

Har medarbejdere krav på løn under karantæne? 
Hvis man er syg, har man krav på løn. Hvis man ikke er syg, men I vælger at følge myndighedernes anbefaling, om at de skal blive hjemme, er det også med løn. 

Må medarbejderen blive hjemme på grund af problemer med offentlig transport?
Medarbejdere er forpligtet til at møde på arbejde til den aftalte tid. Det er op til medarbejderen selv at finde en anden måde at komme på arbejde. Hvis medarbejderen ikke møder på arbejde, har vedkommende ikke ret til løn den dag.