Stressworkshop for CEOs

Hvordan forstås stress ledelsesmæssigt og organisatorisk? På denne stressworkshop for CEOs får du som leder nye perspektiver på at lede en virksomhed i en stresskultur. Deltag i halvdagsworkshop mandag den 14. november 2022 kl. 8.30- 13.00.

This describes the image

På stressworkshoppen for CEOs ser vi på stress ud fra et ledelsesmæssigt og organisatorisk udgangspunkt. Det handler mindre om konkrete redskaber og mere om perspektiver og refleksioner i forhold til lederrollen i en virksomhed, hvor kulturen kan have præg af stress. Workshoppen er for direktører og CEOs i Producentforeningens medlemsvirksomheder, og vi forventer at du bidrager aktivt med viden og erfaringer fra din egen virksomhed og fra branchen generelt i en samtalesalon blandt deltagerne. Diskussionerne og dilemmaerne illustreres løbende via grafisk facilitering, og deltagerne får derfor en visuel fortælling med tilbage, som kan danne udgangspunkt for yderligere diskussioner i din egen virksomhed. 

Det du tager med fra workshoppen: 
•    At du som leder får den sidste nye viden om stress/stresshåndtering
•    At du i dit lederskab kan få nye ideer og ser nye sammenhænge, der kan implementeres i din ledelsesstrategi og hermed være med til at danne grundlag for bæredygtig ledelse i praksis
•    At du som leder får en åben, nuanceret og kvalitativ tilgang samt et fælles sprog, der kan være med til at åbne op og inspirere for nye måder at tale om stress på 
•    At du som leder får en mere innovativ og fremadskuende copingstrategi ved stress, samt en organisation i balance 

Underviser er erhvervspsykolog Anne Lehnschau, Human House. 

Deltagelse er gratis for medlemmer af Producentforeningen

Antal deltagere: 24. Ved flere tilmeldinger oprettes en venteliste. 

Tilmelding til workshoppen

Workshppen afholdes hos Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K. 

Opdateret 23. sep 2022

Vil du vide mere?