Arbejdsmiljøkursus i Aarhus

Nye datoer for Aarhus-udgaven af Producentforeningens arbejdsmiljøkursus: 27. februar - 1. marts 2023.

This describes the image

Producentforeningen udbyder arbejdsmiljøkurser for film- og tv-branchen, og for første gang afholder vi kurset i Aarhus. Dette kursus er dermed særligt relevant for filmmiljøet i og omkring Aarhus, og vi opfordrer filmarbejdere, produktionsledere, line producere og andre, der har ansvar for arbejdsmiljøet på produktioner til at deltage på kurset. Der skal være minimum otte tilmeldte for at vi kan garantere, at kurset bliver afholdt. Meld dig til her. 

Kurset er det lovpligtige arbejdsmiljøkursus - tilpasset film- og tv-produktion i så vid udstrækning som muligt, og det er tre hele dage fra kl. 8.30 til kl. 16.30. Datoerne er 27. februar - 1. marts 2023. Underviser er Peter Guldager, Arbejdsmiljøkurser, og kurset handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Kurset afholdes i Aarhus - præcis location følger. 

Producentforeningen opfordrer de arbejdsledere og medarbejderrepræsentanter, der jævnligt deltager i danske produktioner, til at søge om deltagelse på kurset.

Prisen for kurset inkl. forplejning vil være 3.000 kr. + moms pr. deltager. 

Læs mere om kurserne her.  

Tilmelding

Opdateret 28. nov 2022