COVID-19: Aftaler med organisationerne

Producentforeningens aftaler med organisationerne om hjemsendelse på grund af COVID-19

Hent Producentforeningens aftaler med hhv. DJ, FAF og DSF nedenfor.
 

Bemærk at DJ aftalen er udløbet med udgangen af november måned 2020 og ikke december, som fremgår af ordlyden i aftalen. Aftalen er således ikke gældende men ligger fortsat tilgængelig til orientering. 

Aftalen med Dansk Skuespillerforbund er udvidet og dækker også kontrakter indgået i perioden 1. januar - 28. februar 2021. Det er desuden aftalt med DSF, at isolation/karantæne i anledning af corona-epidemien honoreres som overliggerdage.