COVID-19

Illustration 176244880 © Rodolphe Trider | Dreamstime.com
COVID-19-pandemien betyder fortsat restriktioner, som også gælder for produktion af film og tv. På denne side finder du vejledninger, aftaler og retningslinjer for producenter. Siden opdateres løbende.

Restriktioner 2021

Forsamlingsforbuddet er pr. 21. maj 2021 på 250 personer indendørs. Det er vigtigt at understrege, at forsamlingsforbuddet IKKE gælder: 
 
almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt og nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde - herunder ophold og optræden, der finder sted i det offentlige rum eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv

Det betyder, at forsamlingsforbud fortsat ikke har betydning for film- og tv-produktioner, der er at sammenligne med en privat arbejdsplads - også i det offentlige rum.

Pr. 5. januar 2021 er anbefalingen til afstand desuden øget til 2 meter på grund af den nye og mere smitsomme COVID-19 variant. Det bør man naturligvis i videst muligt omfang efterkomme, når der produceres. 
 

Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark 

Information om krav om isolation og test ved indrejse til Danmark grundet COVID-19. 

COVID-19: Aftaler med organisationerne

Producentforeningens aftaler med organisationerne om hjemsendelse på grund af COVID-19
 

Producenter kan nu kræve Coronatest af medarbejdere

Torsdag den 19. november 2020 blev en ny lov vedtaget, der giver arbejdsgivere ret til at kræve test for Coronasmitte af deres ansatte og få oplyst resultat af testen. Hvis den ansatte ikke medvirker, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Denne lov gælder foreløbigt til 1. november 2021.

 

KULTURLIVET UNDER COVID-19

Kulturministeriets informationer om de tiltag, der gælder for kulturlivet under covid-19.

 

Retningslinjer for genoptagelse af film- og tv-produktioner

Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.