COVID-19

Illustration 176244880 © Rodolphe Trider | Dreamstime.com
COVID-19-pandemien betyder fortsat restriktioner, som også gælder for produktion af film og tv. På denne side finder du vejledninger, aftaler og retningslinjer for producenter. Siden opdateres løbende.

Efterår 2020

Forsamlingsforbuddet på 10 personer er forlænget frem til og med 13. december 2020. Det er vigtigt at understrege, at forsamlingsforbuddet IKKE gælder: 
 
almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt og nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde - herunder ophold og optræden, der finder sted i det offentlige rum eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv

Det betyder, at det nye forsamlingsforbud ikke har betydning for film- og tv-produktioner, der er at sammenligne med en privat arbejdsplads - også i det offentlige rum.
 

 

Producenter kan nu kræve Coronatest af medarbejdere

Torsdag den 19. november 2020 blev en ny lov vedtaget, der giver arbejdsgivere ret til at kræve test for Coronasmitte af deres ansatte og få oplyst resultat af testen. Hvis den ansatte ikke medvirker, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.

 

KULTURLIVET UNDER COVID-19

Kulturministeriets informationer om de tiltag, der gælder for kulturlivet under covid-19.

 

COVID-19: Aftaler med organisationerne

Producentforeningens aftaler med organisationerne om hjemsendelse på grund af COVID-19
 

Retningslinjer for genoptagelse af film- og tv-produktioner

Retningslinjerne er tiltrådt af Producentforeningen, Film- og Tv-arbejderforeningen, Dansk Journalistforbund, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører, og bakkes op af Den Vestdanske Filmpulje og FilmFyn.