Kulturarbejde i spilbranchen – styrk trivslen i din virksomhed

Producentforeningen inviterer til workshop om kulturarbejde i spilbranchen mandag den 31. oktober 2022. Brug tre timer på at få inspiration og redskaber til at skabe en bedre trivsel i din virksomhed. Workshoppen ledes af aut. psykolog Sarah E. Ambs-Thomsen.

Producentforeningens undersøgelse af grænseoverskridende adfærd i spilbranchen viste, at der flere steder i branchen er ansatte der oplever verbale krænkelser i form af diskrimination eller ubehagelig omgangstone i arbejdsmiljøet. Derfor sætter vi nu en række initiativer i gang, der skal styrke de kulturelle normer og strukturer i spilbranchen, og første led i den proces er denne workshop om kulturarbejde. Workshoppen retter sig mod CEOs, øverste ledere og HR-chefer og kommer ind på: 

  • Hvordan kan man forstå begreberne krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane ind i en organisatorisk kontekst?
  • Hvad er arbejdsgiverens, lederens og HR-ansattes rolle?
  • Hvad kan man gøre for at forebygge at der opstår diskrimination og eksklusion?
  • Hvordan skaber man kulturændringer for omgangsform og -tone, på en balanceret måde?
  • Hvordan kan man håndtere sager om grænseoverskridende adfærd, med 360 graders retfærdighed for både den ramte, den anklagede og de kollegaer der er vidne til situationen?

 
Vi vil berøre emner som proaktiv vidnekultur, social eksklusionsangst, humorkultur, ubevidst eksklusion, trusselsreaktioner og reviktimisering i håndteringsøjemed. Workshoppen faciliteres af aut. psykolog Sarah E. Ambs-Thomsen, der har arbejdet 16 år indenfor feltet, og som har haft ansvaret for at klæde bl.a. Arbejdstilsynets ledere, jurister og tilsynsførende på i forhold til forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.
 
Workshoppen afvikles mandag den 31. oktober 2022 kl. 9.00-12.00 hos IO Interactive i København. Kom i god tid - der vil blive serveret kaffe og croissanter fra kl. 8.30.
 
Målgruppen for workshoppen er CEOs, øverste ledere og HR-chefer i den danske spilbranche. Det er gratis for medlemmer af Producentforeningen og deres ansatte at deltage. Der er mulighed for at tilmelde 2 deltagere pr. medlemsvirksomhed.

Tilmelding senest 7. oktober 2022. Meld dig til her.

 

Opdateret 7. sep 2022