Ændring fra 1. november 2021

Arbejdsgivere har kunnet kræve, at ansatte blev testet for Covid-19. Det ændrer sig fra 1. november 2021

This describes the image

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 udløber den 1. november 2021. Dette betyder, at adgangen til at teste sine medarbejdere for covid-19 fra den 1. november 2021 vil være snævrere end hidtil. Det er stadig meget usikkert og uklart, om I som producenter vil kunne pålægge jeres medarbejdere at blive testet fremover. Det vil bero på en vurdering af de konkrete forhold på hver enkelt produktion.

Såfremt det er muligt at fortsætte med at teste sine medarbejdere, skal udgifterne hertil afholdes af producenten, og det skal ske uden økonomisk tab for medarbejderen. 
Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I kan teste jeres medarbejdere, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Producentforeningen.
 

Opdateret 27. okt 2021