ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 

Forsikring

28.12.2009

Forsikringsaftalen består af en række produktionsrelaterede forsikringer samt de generelle virksomhedsforsikringer.

16.12.2009

En forsikring, der primært retter sig mod filmproduktioner til det udenlandske marked

16.12.2009

Det gule sygesikringsbevis dækker kun ved ferierejser. Ved erhvervsrejser skal der tegnes en rejseforsikring.

16.12.2009

Forsikring der dækker ved arbejdsulykker

16.12.2009

Tillægsforsikring for genstande som ikke direkte er regi

16.12.2009

Alle ansatte på produktionen skal have en ansvarsforsikring

16.12.2009

Dækker ekstraomkostninger i forbindelse med reparation el lign.

16.12.2009

Forsikring af alt det materiale og genstande, der skal med på filmen, og som producenten har købt, lånt eller lejet til filmen.

16.12.2009

Forsikring af alt det tekniske udstyr der bruges i forbindelse med optagelserne, samt evt. den efterfølgende redigering

16.12.2009

Forsikringen dækker, at en navngiven person pga. ulykkestilfælde eller sygdom ikke kan deltage i de planlagte optagelser.