ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 

FAF

25.11.2015

Forhandlingerne mellem FAF og Producentforeningen om en ny fiktionsoverenskomst er pt. fastlåst. Bliver parterne ikke enige om et fælles forhandlingsgrundlag inden udgangen af 2015, vil parterne gå en overenskomstfri periode i møde gældende for al fiktion pr. 1. januar 2016.

07.10.2015

Opsigelse af seriefiktionsoverenskomsten mellem Producentforeningen og FAF

08.09.2014

Der er indgået forlig i en retssag mellem en producent og en filmarbejder: Producenten har et erstatningskrav mod filmarbejderen, der udeblev fra en spillefilmproduktion uden varsel og uden grund. 

19.12.2013

I 2007 blev FAF og Producentforeningen enige om at etablere en barselsordning. Den er nu omsider en realitet, og fra 1. januar 2014 kan filmarbejdere på barsel søge den nye barselsforening om et månedligt legat. 

20.12.2012

Ny overenskomst for seriefiktion træder i kraft 1. januar 2013. Kernepunkterne i overenskomsten mellem FAF og Producentforeningen er en 40 timers arbejdsuge med mulighed for 10 timers overarbejde; forenklede transporttidsbestemmelser og indførelse af startløn. 

07.11.2012

Den nye spillefilmoverenskomst med FAF er godkendt af medlemmerne. Hovedpunkterne i overenskomsten er: Ny indslusningsordning for filmarbejdere, bortfald af bemandingsreglen samt en regulering af lønningerne. 

07.11.2012

Producentforeningen og FAF er blevet enige om en ny overenskomst for seriefiktion. Overenskomsten skal nu godkendes af medlemmerne og kan derefter træde i kraft pr. 1. januar 2013. 

13.02.2012

FAF og Producentforeningen har aftalt at indlede forhandlinger om spillefilmoverenskomsten. Der er aftalt en midlertidig aftale for 2012: 3% regulering af lønningerne samt suspendering af bemandingsreglen.

11.02.2011

Spillefilmoverenskomsten med FAF gælder fortsat, og det gælder også lønsatserne fra 2008. Filmarbejderne kan ikke ensidigt regulere lønnen ved at skrive et tillæg på ugesedlerne. Der skal være en konkret aftale med producenten.

14.01.2011

Der er ikke aftalt regulering af overenskomsten mellem Producentforeningen og FAF om spillefilm og kort fiktion