ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Tv • DJ • freelance

Denne overenskomst er indgået mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Producentforeningen. Der er indgået en identisk overenskomst med Film- og TV-arbejderforeningen (FAF).

OBS! Denne overenskomst gælder ikke for tidligere medlemmer af FDS eller associerede medlemmer.

Områdeoverenskomst
 
Overenskomsten er som de fleste andre danske overenskomster en områdeoverenskomst. Dette betyder, at Producentforeningens medlemmer er forpligtet til at overholde overenskomstens løn- og arbejdsvilkår overfor alle freelancere, der udfører arbejde, som falder under overenskomstens anvendelsesområde. Dette gælder uanset, om freelanceren er medlem af FAF.
 
 
”Freelancere”
 
Der findes ikke en generel eller standard definition af begrebet ”freelancer”.
 
I forhold til overenskomsten er det vigtigt at slå fast, at der skal være tale freelance lønmodtager. Det vil sige, at overenskomsten ikke finder anvendelse på selvstændige eller såkaldte ”regningsskrivere” – uanset om disse i øvrigt måtte betragte sig selv som ”freelancere”. I forhold til denne personkreds tilknyttet en produktion er der fri forhandling om alle forhold, inklusive tid og betaling, som der normalt er i forhold til selvstændig erhvervsdrivende. Se i øvrigt Producentforeningens notat om ”regningsskrivere” vs. lønmodtagere/medarbejdere.
 
Overenskomsten gælder heller ikke for ansatte, hvis løn- og ansættelsesvilkår er reguleret i egen overenskomst. Afgrænsningen overfor overenskomsten for ansatte er ikke ganske klar, men i forhold til nærværende overenskomst skal der som udgangspunkt være tale om tidsbegrænsede ansættelser.
 
Ansatte, der er tidsbegrænset ansat i kortere periode end én (1) måned, er (kun) omfattet af nærværende overenskomst. For ansatte, som er tidsbegrænset ansat for en længere periode end én (1) måned, er det valgfrihed mellem de to overenskomster.
 
Medie
 
Overenskomsten gælder for program produktioner der primært er rettet mod tv, fx nyhedsprogrammer, nyhedsindslag, debatprogrammer, quiz, dokumentarprogrammer, talkshows, underholdningsprogrammer, musikprogrammer og musikvideoer. Overenskomsten finder også anvendelse på produktion af virksomhedsfilm, undervisningsfilm og lignende produktioner samt multimedieproduktioner.
 
Udenfor falder programproduktioner til web-tv samt computerspilproduktioner.
 
Overenskomsten gælder endvidere ikke for produktion af spillefilm/fiktion (herunder seriefiktion), kort- og dokumentarfilm eller reklamefilm.
 
Arbejdet
 
Det udførte arbejde skal bestå i redaktion, produktion og afvikling af produktioner på de pågældende medier. Dette vil i praksis sige, at den pågældende medarbejders primære arbejdsbeskrivelse skal være omfattet af et eller flere af begreberne redaktion, produktion og afvikling modsat administrative eller andre service funktioner hos producenten.
 
Volontører
 
Der gælder specielle regler for voluntører i tv-produktion.