ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Tv • DJ • ansatte

Denne overenskomst er indgået mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og Producentforeningen. Der er indgået en identisk overenskomst med Film- og TV-arbejderforeningen (FAF).

OBS! Denne overenskomst gælder ikke for tidligere medlemmer af FDS eller associerede medlemmer.

Bemærk: Ny barselsbestemmelse. Hent ny §10 via linket til højre.

Områdeoverenskomst

Overenskomsten er som de fleste andre danske overenskomster en områdeoverenskomst. Dette betyder, at Producentforeningens medlemmer er forpligtet til at overholde overenskomstens løn- og arbejdsvilkår overfor alle ansatte, der udfører arbejde, som falder under overenskomstens anvendelsesområde. Dette gælder uanset, om den ansatte er medlem af DJ.
 
”Ansatte”

Der skal være tale om ”ansatte”, hvilket betyder, at overenskomsten gælder alle fastansatte samt tidsbegrænsede ansatte, som er ansat i mere end 1 måned.
 
Overenskomsten gælder ikke for freelancere, hvis løn- og ansættelsesvilkår er reguleret i egen overenskomst.
 
Overenskomsten gælder heller ikke for selvstændige eller de såkaldte ”regningsskrivere”. I forhold til denne personkreds tilknyttet en produktion er der fri forhandling om alle forhold, inklusive tid og betaling, som der normalt er i forhold til selvstændig erhvervsdrivende. Se i øvrigt Producentforeningens notat om ”regningsskrivere” vs. lønmodtagere / medarbejdere.
 
Medie

Overenskomsten gælder for programproduktioner rettet til ”tv, video, multimedieproduktion og AV”.
 
Udenfor falder programproduktioner til web-tv samt computerspilproduktioner.
 
Overenskomsten gælder endvidere ikke for produktion af spillefilm/fiktion (herunder seriefiktion), kort- og dokumentarfilm eller reklamefilm.
 
Arbejdet
 
Det udførte arbejde skal bestå i ”redaktion, produktion og afvikling” af produktioner på de pågældende medier. Dette vil i praksis sige, at den pågældende medarbejders primære arbejdsbeskrivelse skal være omfattet af ”redaktion, produktion og afvikling” modsat administrative eller andre service funktioner hos producenten.
 
Volontører
 
Der gælder specielle regler for voluntører i TV-produktion.