ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Bliv medlem!

Medlemskab af Producentforeningen er et godt valg for producenter af film, tv, reklamefilm, computerspil mv.

  • På ansøgningsskemaet beder vi om en række oplysninger om den virksomhed, der søger optagelse i foreningen. Oplysningerne bruges blandt til at bestyrelsen kan vurdere, om virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab.

  • Producentforeningen er brancheorganisationen for producenter af film, tv og computerspil.

  • Små og nystartede computerspiludviklere kan blive medlemmer af Producentforeningen på særdeles fordelagtige vilkår: Man skal ikke betale indmeldelsesgebyr, og de første to år betaler man kun halvt kontingent.

  • To grupper af producenter kan blive medlemmer på særlige vilkår: Nyetablerede selskaber og små virksomheder med under tre ansatte kan optages under iværksætterordningen, og tv-selskaber kan optages som associerede medlemmer.

  • På ansøgningsskemaet beder vi om en række oplysninger om den virksomhed, der søger optagelse i foreningen. Oplysningerne bruges blandt til at bestyrelsen kan vurdere, om virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab.

Med medlemskabet får du indflydelse på foreningens politik på de områder, som berører dig i din hverdag. Vi beskæftiger os både med de store politiske aftaler, som regulerer branchen - medieforlig og filmforlig - og med konkrete problemer i forhold til fx. tv-stationer, filminstitut, offentlige myndigheder osv.

Sekretariatet yder rådgivning til medlemmerne vedrørende kontrakter og andet i konkrete situationer - især rådgivning i juridiske spørgsmål vedrørende overenskomsts-, kontrakts- og rettighedsforhold.      

                
For at blive optaget som medlem af Producentforeningen kræves, at man driver aktiv, selvstændig virksomhed med fremstilling af film og/eller tvproduktioner af professionel karakter inden for foreningens område. Desuden skal ansøgeren anbefales skriftligt af to af foreningens medlemmer. Ansøgningsskema kan hentes her på siden.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet er pt. 8000,- kr. om året plus moms, opkrævet kvartalsvis for alle medlemmer. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 4.000,- kr. plus moms. De medlemmer, der får udbetalt rettighedsmidler opsamlet af Copy-Dan, betaler et rettighedskontingent på en procentdel af de midler, der udbetales, pt. 15 %, dog max 50.000,- kr.