Zonens 9 bud

Computerspilzonen har 9 konkrete forslag, der skal sikre mere kapital og bedre betingelser for den danske spilindustri: En matchingfond med 100 mio. kr, prototypefinansiering og et mentorprogram er blot tre af forslagene.

Den danske spilbranche har et stort uforløst vækstpotentiale, der kan skabe varige arbejdspladser i Danmark. Det er Computerspilzonens klare opfattelse på baggrund af aktiviteter og dialog med branchen siden 2010, og zonen er nu kommet med 9 konkrete forslag til, hvordan potentialet kan udfoldes:
 
1) Etablering af et nationalt videncenter, baseret på regionale styrker og samarbejde
2) Etablering af en målrettet fondsmodel med offentlige og private midler
3) Business accelerator for iværksættere og etablerede selskaber
4) Tiltrækning af internationale spilselskaber og udenlandsk arbejdskraft til branchen
5) Mentorprogram
6) Prototypefinansiering
7) Skattekreditter skal udnyttes
8) Styrke relationerne til investorerne
9) Styrke uddannelse & forskning
 
"Danmarks styrkeposition er produkter med kvalitet i verdensklasse, baseret på en talentmasse med de rette tekniske og kreative kompetencer samt uddannelser med internationalt format", fremgår det blandt andet af Computerspilzonens notat, der fortsætter: "Den almindelige opfattelse i branchen er, at den primære hindring for at realisere vækstpotentialet i spiludviklingssektoren er manglende adgang til risikovillig kapital. Alt for få ventureinvestorer og eksterne finansieringskilder har et dedikeret fokus på virksomhedernes tidlige udviklingsstadier".

Computerspilzonens notat Kapitaludfordringer i computerspilbranchen - 9 bud på løsninger bygger på Erhvervs- og Vækstministeriets rapport fra december 2011, og de 9 forslag er konkrete tilpasninger af eksisterende erhvervsfremmeordninger.
Læs mere på computerspilzonen.dk