Vi skal diskutere psykisk arbejdsmiljø

Debatten om seksuelle krænkelser i filmbranchen er vigtig. Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund tager nu initiativ til at få diskuteret hvordan vi sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø i branchen. 

Som de fleste nok har bemærket, pågår der i disse uger en generel debat om seksuelle krænkelser og overgreb. Debatten er både en generel samfundsdebat, men også en debat der særligt omhandler film- og mediebranchen.
  
Der er ikke nogen brancher, hvor man vil acceptere seksuelle krænkelser og overgreb. Krænkelser og lignende er ikke i orden, heller ikke i film- og mediebranchen. Det er vigtigt, at man kan lide at gå på arbejde, og at man kan gøre det uden at være i fare for at blive forulempet eller få overskredet sine grænser. 

Den aktuelle debat er god, fordi den er med til at sætte fokus på et problem, og Producentforeningens tilgang til problemet er, at vi ønsker en fremadrettet og konstruktiv proces, snarere end at lede efter konflikten og skurken i konkrete sager. I stedet er der  brug for initiativer på brancheniveau, og derfor inviterer Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund nu alle relevante samarbejdspartnere i branchen til en indledende snak om, hvordan vi i fællesskab fremadrettet sikrer et godt, psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Formålet med invitationen er at sikre en kultur, hvor der ikke sker overgreb.