Todolist

Vi har meget, vi skal nå i 2018

Et travlt 2017 er forbi, og det er tilladt at kigge frem mod dette års udfordringer - det er opportunt at gøre lige nu, hvor årets absolut længste måned, januar, er veloverstået.

Vi har samlet en række milepæle for det politiske arbejde, som vi skal kunne sige, at vi har nået, når året er gået. En hel del af punkterne vil blive adresseret i de to store forlig, som skal falde på plads i løbet af året. Andre skal håndteres i en direkte dialog med samarbejdspartnere og modparter, og endelig er der punkter, som foreningen bare selv fikser. 
 

I denne artikel vil vi fortælle lidt om, hvad Producentforeningens politiske ambitioner er for 2018. Vi har meget vi skal nå, og der kommer helt sikkert mere til. Vi har konkrete målsætninger på alle medlemsområderne, og vi arbejder også helt på tværs. 


Vision Denmark
For at begynde med det der går på tværs, så er en af de helt store opgaver i den kommende tid at sikre, at det nye tværgående brancheprojekt Vision Denmark får en flyvende start. Projektet er et erhvervsinitiativ, som sigter mod at samle de brancher, som kan samles under overskriften "den digitale visuelle industri" - det vil faktisk sige de områder, som Producentforeningen organiserer, film, tv, spil, inklusive de virksomheder som arbejder med VR/AR og animation. Målsætningen er at skabe øget omsætning og flere arbejdspladser, og set fra Producentforeningens side ligger der blandt andet helt konkrete udfordringer i at tilpasse branchernes uddannelser, så der er tilstrækkeligt med højt kvalificeret arbejdskraft til stede, samt at få forbedret producenternes adgang til risikovillig kapital. Læs mere om Vision Denmarks strategi her. 


Politiske oplæg
Foreningen giver klare politiske udmeldinger med et lyserødt oplæg, der tager udgangspunkt i spillefilmen og fiktionens udfordringer og i den kærlighed, som både vi og publikum har til dansk film. Oplægget "Danske film og tv-serier. Tidens stærkeste kulturaftryk" bygger på en lang række samtaler med brancheaktører, både medlemmer og ikke-medlemmer, samarbejdspartnere og modparter, og hovedbudskabet er, at det danske indhold behøver flere midler. Læs mere om hvad vi foreslår her.
Oplægget følges op af en kampagne på SoMe, og de øvrige medlemsområder - tv, dokumentar, spil - udkommer med særskilte oplæg i løbet af foråret. 


Dokumentarfilm
Producentforeningens dokumentargruppe diskuterer aktuelt dokumentarfilmens særlige udfordringer. Der er en høj grad af sammenfald til spillefilmens behov, og udmeldingerne i "Danske film og tv-serier. Tidens stærkeste kulturaftryk" omfatter også dokumentarfilmens behov på mange punkter - en ny public service pulje med væsentligt højere budget, kulturbidrag fra VOD-tjenester, en Danmarkspulje etc. Hertil kommer de mange mere specifikke ønsker til indretning af støttesystemet, som kommer i spil frem mod filmforliget. Dokumentarfilm har behov for en væsentlig forøgelse af filmstøtten, blandt andet for at kunne producere højt profilerede ambitiøse film med høje budgetter. 


TV
Tv-medlemmernes ønskeseddel til det kommende medieforlig handler i høj grad om terms of trade - afbalancerede samhandelsbetingelser, som også respekterer rettighedsbetaling og en finansieringsmodel med væsentlige private penge i produktionerne. Det arbejde som finder sted i Producent Rettigheder Danmark (PRD), og som handler om at sikre en velfungerende og transparent forvaltning af rettighedsmidler, er helt afgørende for især tv-producenterne, og Producentforeningen bruger fortsat mange kræfter på det politiske arbejde i PRD. 


Spil
Spil-medlemmernes aktier i medieforliget har traditionelt været beskedne, men der er gode takter i at styrke digitale partnerskaber mellem DR og spilbranchen, samt i at arbejde på digitale læringsmiljøer, hvis DR skal lykkes med at fastholde de unge målgrupper og sikre, at børn og unge også i de kommende år bruger og nyder DRs indhold. Det primære forlig er dog filmaftalen. Spil-gruppen ønsker, at spilstøtten via DFI fordobles. Mindst. Spilordningen som blev gjort permanent med det seneste filmforlig. Den er velfungerende, men der er et langt større behov for økonomisk støtte, og ordningen kræver en redaktionel fornyelse og en kortere sagsbehandling.


Reklamefilm
Reklamegruppen oplever en fin vækst i antallet af medlemmer, og der er fornyet mod på samarbejde mellem producenterne. Gruppen har som det første sat fokus på samhandelsvilkårene i branchen. Aftalen mellem producent og bureau er snart 20 år gammel, og foreningens reklamegruppe har det seneste halve års tid arbejdet på en revision af aftalen, som kommer ud til alle reklamefilmmedlemmer i løbet af foråret. Samtidig er der hos reklamefilmgruppen stort fokus på at sikre en fair konkurrence mellem producenter og inhouse produktioner på bureauerne.


De eksterne milepæle
Regeringens udspil til medieforlig forventes at blive sendt ud i slutningen af februar med en ambition om en medieaftale, der er klar inden Sankt Hans, og forhandlingerne om ny filmaftale kommer til at begynde efter sommerferien.


Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i det vigtige arbejde, som skal sikre bedre forhold for alle danske producenter. Kontakt sekretariatet hvis du gerne vil være mere involveret i det politiske arbejde i foreningen.