Velkommen til to nye ministre

Den nye politiske situation byder på både nye muligheder og nye udfordringer. Vi har fået ny minister i begge de ministerier, som er centrale for Producentforeningen og indholdsproducenterne: Brian Mikkelsen (K) er ny erhvervsminister, og Mette Bock (LA) er ny kulturminister, og regeringsgrundlaget skitserer linjerne for den politik, som de kan og vil føre.

Producentforeningen forholder sig i det daglige arbejde til især to ministerier, Erhvervs- og Kulturministeriet, og det er en kernesag for os at arbejde for større sammenhæng mellem kulturpolitikken og erhvervspolitikken. Vi vil derfor opfordre de to nye ministre til at sætte sig sammen om og bygge videre på deres forgængeres arbejde med at formulere en målrettet vækststrategi for de kreative erhverv og de digitale visuelle industrier.

Den nye VLAK-regering har et stærkt fokus på vilkårene for erhvervslivet og etablerer blandt andet et helt nyt iværksætterpanel, som skal ”komme med forslag til, hvordan vi kan gøre det lettere og mere attraktivt for iværksættere at starte ny virksomhed, og hvordan flere nye virksomheder kan tage de næste skridt og vokse sig store”. Det er et godt og rigtigt projekt. Produktion af film, tv og spil er en iværksætterbranche, og kreative jobs får større og større betydning. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at panelet inviterer indholdsproducenter med i panelet og trækker på de kreative købmænds erfaringer og viden om nye forretningsmodeller inden for digitale visuelle industrier.

Vi ser også gode perspektiver i planerne om at oprette et "Råd om gode konkurrencevilkår", som skal overvåge danske virksomheders konkurrencevilkår og holde dem op mod udenlandske virksomheder, bl.a. på skatteområdet, og det er positivt, at regeringen har et ”sigte med vækstudspil der skal øge virksomhedernes investeringer, lempe skatten for iværksættere, give små nystartede virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, lette generationsskifte af virksomheder og styrke aktiekulturen.”

På det mediepolitiske område kan vi være bekymrede for det danske indhold, når regeringsgrundlaget hævder, at der er ”behov for i højere grad at målrette DR’s produktion til mere grundlæggende public service for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt for at reducere antallet af kanaler”.

Producentforeningen er overbevist om, at licensen er garanten for det danske indhold, og at DR pt. er det sted garanterer eksekveringen. Planerne om en reduktion af licensen og en indskrænkning af DRs public service-begreb er således ikke vokset i producenternes have. Men nu ligger regeringsgrundlaget fast, og vi vil derfor gå til opgaven og hjælpe politikerne med at få eksekveret regeringsgrundlaget, således at der kommer mest muligt dansk kvalitetsindhold ud af de politiske rammer, der er blevet lagt. Det er ikke overraskende, at Producentforeningen mener, at større konkurrence i DRs programproduktion vil styrke dansk indhold, ligesom vi i foreningen drøfter hvorledes man kan bygge videre på erfaringerne fra Public Service Puljen.

Og så skal TV 2 sælges. Vi noterer os med tilfredshed, at et privatiseret TV 2 fortsat skal have public serviceindhold. Kun med velformulerede krav til public service kan man sikre, at en privat ejers forventning om afkast på investering ikke går ud over programkvaliteten.