Vækst i de kreative erhverv

Vækst i kreative erhverv

Dansk Erhverv har i ugen der gik offentliggjort oplægget Vækst i de kreative erhverv, der fortæller, hvordan de kreative erhverv kan styrkes og kommer med 23 konkrete forslag.  Producentforeningens brancher – spil, film, tv og reklamefilm – spiller en stor rolle i den kreative sektor, og en lang række af Dansk Erhvervs forslag kunne lige så godt komme herfra.  

”Samspillet mellem indsatser på eksportområdet, det erhvervspolitiske og det kulturpolitiske skal være bedre. Vækstambitioner skal ikke bare tænkes ind i fx medieforhandlinger eller nye kulturpolitiske initiativer, men også indgå i bredere erhvervspolitiske indsatser”, skriver Dansk Erhverv i oplægget ”Vækst i de kreative erhverv”.  Vi kan ikke være mere enige, og som Dansk Erhverv selv fremhæver, så er det initiativ, som Producentforeningen sammen med en række øvrige organisationer er ved at lancere, nemlig Media Society Denmark, netop udtryk for et ønske om at skabe rammerne for at brancherne kan udfolde potentialet til vækst.

Af de 23 forslag bemærker vi særligt, at behovet for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft adresseres, blandt med et forslag om at ændre positivlisten, så en stillingsbetegnelse kan komme på listen, hvis virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft og ikke som i dag, hvor kun stillinger uden danske ledige kan komme på listen. Det skal i det hele taget være lettere at tiltrække og ikke mindst fastholde udenlandske medarbejdere på de områder, hvor der mangel på arbejdskraft i Danmark. Et forslag om en fast track-ordning for it-specialister fra udlandet vil være særlig interessant for spilvirksomhederne. 


Kampen mod ulovlig download af film er blandt Producentforeningens mærkesager, og sammen med Rettighedsalliancen har foreningen i årevis efterlyst en mere effektiv IP-taskforce hos politiet. Det er derfor glædeligt, at også Dansk Erhverv har fokus på, at der er brug for en meget større indsats mod IPR-kriminalitet hos både politi og anklagemyndighed.

Endelig noterer vi, at det anbefales, at den danske regering på EU-niveau skal arbejde for at sikre den danske aftalelicensmodel og muligheden for at handle med territorialt baserede rettigheder. 


Se hele oplægget fra Dansk Erhverv her.