Undersøgelse af markedsordning

Forvaltningen af DFIs markedsordning er ikke optimal. Det viser Producentforeningens undersøgelse af, hvordan spillefilmproducenterne oplever støtteordningerne. Der er stor usikkerhed om, hvorfor én film kan få støtte frem for en anden film, siger undersøgelsen. Producentforeningen har nu bedt DFI om at tage initiativ til en formel evaluering af ordningen.

DFIs markedsordning for spillefilm blev iværksat i marts 2011 og erstattede 60/40-ordningens til tider uigennemskuelige jury- og pointsystem. Målet var at styrke den enkelte films kommercielle bæredygtighed.

Enkelte producenter har oplevet forvaltningen af markedsordningen som uigennemsigtig, og det står tilsyneladende ikke altid klart, hvilke vurderingskriterier der anvendes i støttetildeling og udmåling. For at undersøge om denne holdning er gældende for hele branchen, har Producentforeningen derfor gennemført en brugerundersøgelse af spillefilmproducenternes oplevelse af filminstituttets støtteordninger. 20 produktionsselskaber, der alle producerer spillefilm, har svaret på spørgeskemaet. Dette må siges at være repræsentativt for gruppen.

Undersøgelsens resultater viser klart og tydeligt, at ordningens forvaltning ikke er optimal. 60% af respondenterne mener ikke, at markedsordningens udvælgelsesproces er klar og transparent. Flere kommenterer, at det er meget uklart, hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af film på markedsordningen. Subjektive kvalitetsbegreber spiller ind og giver stor usikkerhed om hvorfor én film "vinder" frem for en anden film.

Hent Producentforeningens undersøgelse
 

DFI