Transparent udbud søges!

I denne uge er der festival i Cannes for reklamebranchen – Cannes Lions. Et fast indslag for producenterne er World Producers Summit, som AICP, APA og CFP-E står bag. Her mødes producenter fra hele verden for at diskutere fælles udfordringer, og alle var i år enige om at arbejde for en 100% transparent udbudsproces.

Flere end 100 producenter fra 34 lande deltog i år i World Producers Summit i Cannes, og selv om det ikke er målet at nå frem til en egentlig konklusion, så var der stor enighed om, at de største udfordringer for uafhængige reklamefilmproducenter i øjeblikket handler om gennemskuelighed og konkurrence i udbudsprocessen. Når de uafhængige producenter byder mod reklamebureauernes inhouseproducenter er der tale om ulige konkurrencevilkår, som stiller de uafhængige producenter ringere. Adskillige lande har udsendt anbefalinger til branchen om at afstå fra at indgå i udbudsprocesser på disse vilkår, og i USA er Department of Justice ved at undersøge konkurrenceforholdene.

Et åbent marked hvor producenterne konkurrerer på lige vilkår på ekspertise og pris er annoncørernes bedste garanti for at få den bedste reklamefilm til den rigtige pris.

Læs statement fra World Producers Summit