Tillykke til TV 2

For 25 år siden skete der en revolution i den danske tv-verden. Ikke bare blev DRs monopol brudt, men med etableringen af TV 2/Danmark blev der indført en helt ny model for, hvordan en tv-station får produceret dansk indhold. TV 2s 25 års jubilæum er derfor værd at markere for den private tv-branche i Danmark.

Med stærk skelen til det engelske Channel 4, der også blev etableret som et modspil til den store nationale BBC, blev TV 2 etableret som en entreprisestation.

Målet var et TV 2 med en lille organisation, hvor programmer ud over nyheder og aktualitet skulle udvikles og produceres hos private produktionsselskaber uden for organisationen.

Det udtalte politiske ønske var, at TV 2 ikke skulle være en stor tung mastodont som DR, og samtidig havde man – også efter engelsk forbillede – et ønske om at danne grundlaget for en privat produktionsbranche. Resultatet blev et fornyet public servicebegreb, hvor ”mangfoldighed i programudbuddet” styrkes ved at TV 2 har mangfoldighed i tilblivelsen af programmer.

Politikernes beslutning om at etablere TV 2 skabte røre i et spirende produktionsmiljø. Efter vedtagelsen på Christiansborg i 1986 og frem til første sendeminut  i oktober 1988 var der rigtig mange med et videokamera i hånden, som slog sig ned som tv-producenter. Og når man kigger i arkiverne i Producentforeningen, kan man se, at i de første år finansierede TV 2 faktisk etableringen af en producentforening. Ligeledes efter engelsk forbillede.

Og for at gøre 25 års historie meget kort, så er der frem til i dag sket en stærk konsolidering af tv-produktionsmarkedet – fra mange selskaber der hver især leverede få programmer, til en håndfuld selskaber, der leverer det meste af det privat producerede indhold på TV 2 og andre tv-stationer.

TV 2 fik umiddelbar succes hos seerne – en succes der er blevet bevaret i stort set alle de 25 år – men har også haft udfordringer. Og både i op- og nedgangstider har producenterne fulgt med. Når der var økonomisk krise på TV 2, rettede branchen ind; når TV 2 på en Producenternes Dag meldte ud, at man ønskede nye typer af programmer, så gik der 5 minutter, før programledelsen fik en lang række forslag til, hvordan de nye ønsker kunne imødekommes.

Branchens fleksibilitet og princippet om, at programmer bliver udviklet og produceret i en kreativ og økonomisk konkurrence mellem private selskaber, har været en af de væsentligste årsager til TV 2s succes og til at TV 2 har kunnet bevare førerpositionen i det danske mediebillede.

Med TV 2s succes er det blevet bevist, at et stærkt privat produktionsmiljø styrker programudbuddet – til glæde for seerne, som det er dem det i sidste ende altid handler om.

Derfor et stort tillykke til TV2 og til branchen.