Styrk dansk kultur

Det kommende medieforlig bliver afgørende for dansk indholdsproduktion og for Producentforeningens medlemmer.

Næste år skal politikerne forhandle om et nyt medieforlig, og der er ingen tvivl om, at det bliver et af de mest afgørende forlig i mange år. Dansk medieproduktion er presset af udenlandske aktører som aldrig før, og samtidig er der et politisk ønske om at beskære DR. Det er en udfordring for de private producenter. Producentforeningen har formuleret en række hovedbudskaber, som i den kommende tid bliver foldet ud og justeret i dialog med medlemmer og interessenter. 
 

Dansk indhold er afgørende for dansk identitet. Som en væsentlig del af dansk kultur mener vi, at dansk identitet sikres gennem fastholdelse af et alsidigt udbud af audiovisuelt indhold. Derfor ønsker vi at fastholde licensprovenuet på minimum det nuværende niveau. Vi ønsker også, at de globale aktører, som lever af at videreformidle dansk indhold, skal bidrage til finansieringen af nyproduktion. Og vi mener, at DR fortsat skal lægge produktioner ud i branchen, og at dramaproduktioner også bør indgå i udlægningen. 


I øjeblikket er DR garanten for det danske indhold, og det er svært at se, hvordan en beskæring af DR kan undgå at reducere mængden og kvaliteten af danske tv-programmer til seerne.


Et mere fokuseret DR med en strammere public service-definition kan blive den politiske realitet, men det er væsentligt, at det samlede licensprovenu ikke reduceres. I øjeblikket er der mange, der taler om puljer som en mulighed for at finansiere public service-indhold på en anden måde end via DR, og hvis DR beskæres, bør besparelsen indgå i fx public service puljen snarere end til skattelettelser. Public service puljen har demonstreret, at det er muligt at skabe kvalitetsindhold uden om DR. Det bør være producenterne, der søger puljen og ikke som nu broadcasterne, og der kan være behov for at regulere andre kriterier, men puljen har bidraget til branchen med princippet om at støtte indhold og ikke institutioner, hvilket er en god og konstruktiv model, som fortsat bør udvikles. 


Meget store puljer til medieindhold kan være interessante, men kun hvis der reelt er tale om nye penge, fx. fra aktører, der i dag ikke bidrager til finansieringen. Vi opfordrer politikerne til at tage fat i den store opgave at få de globale aktører, der profiterer på dansk indhold, til at bidrage til at finansiere nye produktioner. 


En højere grad af udlægning til eksterne producenter er en mulighed for at optimere DRs produktion, og Producentforeningen opfordrer til, at flere produktioner - herunder også dramaproduktioner - lægges ud i det eksterne miljø. DR har gennem årene overopfyldt udlægningskravene i medieforliget og har lagt mere ud eksternt end krævet, og der er ingen tvivl om, at samspillet mellem den private branche og DRs interne produktion er en fordel for begge parter. DR har dog kun lagt meget få dramaproduktioner ud til eksterne producenter, og i en tid hvor DR skal fokuseres, bør tv-serier og anden dramaproduktion indgå i udlægningen. 


Det er afgørende, at der er et bredt udvalg af dansk indhold på de kanaler og platforme, hvor danskerne er. At det altid er muligt at finde et godt dansk tilbud. Og ikke mindst at der produceres danske programmer med historier fra hele landet.