Tidens stærkeste kulturaftryk

Styrk dansk indhold - vores stærkeste kulturaftryk

I de kommende medie- og filmforlig er det afgørende, at politikerne fokuserer på at styrke det danske indhold, ikke svække det. Det danske indhold skal finde yderligere styrke og momentum ved hjælp af bl.a. en større Public Service Pulje, en pulje til støtte af regionale produktioner, en fastholdelse af filmforpligtelsen, udlægning fra DR, og økonomiske bidrag fra fx Netflix og HBO. Det mener Producentforeningen, som netop har offentliggjort sit oplæg til forhandlingerne om medie- og filmforligene.

Pressemeddelelse

 

Producentforeningen har i dag sendt sit oplæg til de kommende medie- og filmpolitiske aftaler til interessenter og politiske ordførere. Det er de vigtigste medie- og filmforlig i mands minde, hvor politikerne har mulighed for at give medvind til noget af det, danskerne holder allermest af – det danske indhold.


”Det her er et oplæg, som er født ud af en stor kærlighed til dansk film og det danske indhold, og vi ønsker at inspirere og motivere hele branchen til at løfte udfordringerne. Vi tager udgangspunkt i fiktionen, spillefilmen og tv-serierne, da det er her, vi ser det største behov for at sikre fremtidens finansiering – og så hos dokumentarfilmen. Det vigtigste er, at der er penge til at producere godt, dansk indhold, og det er vigtigt, at rammerne sikrer gode muligheder for talentudvikling og nytænkning. Men det er også helt afgørende, at dansk indhold er en god forretning. En stærk økonomi sikrer et mangfoldigt udbud og nye arbejdspladser i en branche, som bidrager markant til samfundsøkonomien og den kulturelle sammenhængskraft i landet,” siger Klaus Hansen, direktør i Producentforeningen.

Se oplægget her


Regional pulje og DR’s udlægning
Producentforeningen foreslår en ny Danmarkspulje, der skal styrke de regionale fortællinger – uden for København. Danmarkspuljen skal bygge videre på de resultater, som er skabt af de regionale filmfonde. I den forbindelse bør der i de kommende film- og medieaftaler tilføres 15 mio. kr. årligt til hver af de to regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje. Danmarkspuljen skal have som formål at udvikle et landsdækkende produktionsmiljø og skabe lokale arbejdspladser. 


”Det er uhyre væsentligt, at vi sikrer, at de visuelle fortællinger afspejler hele befolkningen – og så skal man altså dreje tændingsnøglen og komme ud af hovedstaden. Udover, at det er vigtigt, at vi lærer hinanden bedre at kende landet over gennem dansk film og tv, er det også værd at bemærke, at investeringerne i regionale produktioner er en god forretning – pengene kommer mange gange igen,” siger Klaus Hansen.


Producentforeningen foreslår også, at DR Drama skal lægge produktion af tv-serier ud til eksterne producenter. DR er allerede forpligtet til at udlægge en vis andel af produktionen for at styrke mangfoldigheden og skabe øget konkurrence. Men DR har aldrig i nævneværdigt omfang lagt dramaproduktioner ud, og derfor foreslås en specifik forpligtelse til at lægge drama-serier for minimum 100 mio. kr. ud årligt. Det vil skabe mere konkurrence på priserne, og det vil sikre, at det er de bedste ideer i branchen, der bliver sat i produktion.  
Helt generelt ift. udlægning fra DR’s side, foreslår Producentforeningen, at som minimum det nuværende niveau fastholdes – og ser det meget gerne hævet. Derved sikres mangfoldighed i programproduktionen.


Behov for yderligere finansiering
Der er et kæmpe behov for flere midler til det danske indhold. Det fremgår blandt andet af den rapport, som udvalget til fremtidens finansiering udsendte i slutningen af 2017. Derfor foreslår Producentforeningen, at de VOD-tjenester, der har omsætning på det danske marked, såsom Netflix og HBO, pålægges et kulturbidrag på en mindre procentdel af omsætningen. Kulturbidraget skal indgå i de eksisterende ordninger, som finansierer dansk indhold: Filmstøtten, som administreres af Det Danske Filminstitut, samt Public Service Puljen. VOD-tjenesternes kulturbidrag bør være i størrelsesordenen 80-100 mio. kr. årligt.


”Det er afgørende, at de, der gør brug af det fremragende, danske indhold, også bidrager til festen. Hvis ikke der kanaliseres nogle midler den anden vej, så kommer der ganske enkelt ikke mere dansk indhold for dem at bruge – og derfor skal også de udenlandske aktører være en del af produktionsmiljøets økosystem,” siger Klaus Hansen.


Større, lidt anderledes Public Service Pulje
Der lægges også op til en ny Public Service Pulje, som har det formål, at der fortsat skal produceres dansk public service af høj kvalitet – både fiktion og dokumentar. Det nye er, at det er producenterne, der søger puljen. Og hvorfor skal producenterne det?


”Det er i det private produktionsmiljø, at udviklingen af formater og programmer sker. Det er de private producenter, der har ideerne og talenterne, og det er også de private producenter, der sørger for financieringen – altid med en grad af egen investering. Distributionskanalerne bliver mere og mere dominerende i markedet, og producenterne får sværere og sværere ved at forhandle ordentlige vilkår for produktionerne – og får sværere og sværere ved at lave gode aftaler om rettigheder. Derfor er der brug for at tippe vægten lidt over til produktionernes fordel, så vi kan sikre flere midler til programproduktion og større tilgængelighed. Det vil være til brugernes fordel,” siger Klaus Hansen.


Det at producenterne søger puljen, vil altså sikre, at indholdet kan komme bredere ud til danskerne på de platforme, de benytter, da producenterne får mulighed
for at lave aftaler med streamingtjenester og videodelingstjenester i tillæg til tv-stationerne. 


Distributionen skal – som nu – være sikret, men det er ikke kun den traditionelle visning på tv, der tæller. Også streamingtjenester og andre digitale platforme er relevante. Det vigtigste er, at de fiktions- og dokumentarprojekter, som støttes, har stor udbredelse og når et stort og relevant publikum.
Public Service Puljen bør have en større budgetramme end den nuværende, og vi foreslår, at midlerne til børn og unge, dokumentar og fiktion øges til henholdsvis 50, 30 og 75 mio. kr. årligt.   


Filmforpligtelsen skal bevares
Filmforpligtelsen er helt afgørende for, at der er balance i finansieringen af danske spille- og dokumentarfilm. Producentforeningen foreslår, at de to public service tv-stationer fortsat forpligtes til at være engageret i dansk filmproduktion på minimum samme niveau som hidtil. Vi har brugt de sidste to årtier på at etablere et godt samarbejde med tv-stationerne, og der er en standardkontrakt, som regulerer forholdene. Tv-stationerne kan se, at der er seertal til filmene, og det at have flere døre at banke på, når en film skal finansieres, er en meget væsentlig faktor i at sikre mangfoldighed og nytænkning i de film, som bliver produceret. Det vil være halsløs gerning at smide det gode samarbejde og de erfaringer over bord. Dette gælder også TV 2, som står over for en eventuel privatisering. Hvis TV 2 skulle blive solgt, så er det endnu mere afgørende, at filmforpligtelsen fastholdes.


Også dokumentarfilm og computerspil skal have særlig opmærksomhed i medie- og filmforligene, hvis det står til Producentforeningen.


”Dokumentarfilmen har sine egne særlige udfordringer, men også et kæmpe potentiale, og derfor foreslår vi etableringen af en fyrtårnspulje, der giver mulighed for at producere på høje budgetter. Tv-området har specifikke krav til udlægning og rettighedsdeling, og endelig er vi sammen med foreningens computerspil-producenter ved at lægge sidste hånd på et oplæg, der skal styrke udvikling og lancering af danske computerspil,” slutter Klaus Hansen.

Se oplægget her