Spilordningen godkendt i EU

Filminstituttets Spilordning er nu anerkendt af EU-kommissionen som kulturstøtte, oplyser DFI. Det betyder, at Spilordningen ikke længere er underlagt EUs regler om erhvervsstøtte, som har sat et loft for hvor meget støtte et produktionsselskab kan modtage hen over tre år.

Spilordningen er tænkt og født som en kulturstøtteordning, der kan støtte spil ud fra kunstneriske kriterier, men det er først bekræftet nu, hvor EU-kommissionen har godkendt ordningen. Det betyder, at den begrænsning, som har ligget i ordningen siden 2015 - den såkaldte de minimis-regel - falder bort. Danmark er hermed “blevet et foregangsland i EU i forhold til at have en målrettet statsstøtte til spil efter kunstneriske og kulturelle kriterier”, skriver DFI. 

Spilordningen kan støtte udvikling, produktion og lancering af danske spil samt ”spilfremme” – initiativer der fremmer faglig udvikling i spilbranchen. Ansøgning om støtte til udvikling og produktion sker ved tre årlige ansøgningsrunder. Næste ansøgningsfrist er 23. oktober 2017.

Ændringen er sket fra 1. juni, og Spilordningens hjemmeside er blevet opdateret, så den afspejler de nye regler. Læs mere om vilkår og kriterier for støtte.