Producent Rettigheder Danmark

Foreningerne CAB og Filmkopi er den 27. juni 2017 fusioneret med foreningen Filmret, der samtidig traf beslutning om nye vedtægter og et nyt navn: Producent Rettigheder Danmark.

CAB, Filmkopi og Filmret er pr. 27. juni 2017 slået sammen til én forening, der fremover skal stå for forvaltningen af producenternes rettigheder til blandt andet kabelretransmission, digitale udnyttelser som Start forfra og Catch up, til blankbånd og til brug af film og tv i undervisningssammenhæng. Den nye samlede forening har samtidig fået nyt navn: Producent Rettigheder Danmark.

Siden 2015 har Filmrets bestyrelse arbejdet sammen med bestyrelserne i CAB og Filmkopi om at forenkle foreningernes struktur og administration. På Filmrets årsmøder er der løbende informeret om dette arbejde, og på et ekstraordinært årsmøde den 29. maj 2017 traf et enigt årsmøde foreløbig beslutning om fusion af CAB, Filmkopi og Filmret med Filmret som den fortsættende forening.

Fusionen blev en realitet den 27. juni 2017 på et opfølgende ekstraordinært årsmøde, hvor også foreningens nye vedtægter og nye navn Producent Rettigheder Danmark (PRD) blev endeligt vedtaget.

Foreningens fremtidige udbetalinger vil ske på samme grundlag som før fusionen. Forretningsområderne vil være de samme, og som producent og rettighedshaver skal man på sædvanlig vis bekræfte rettigheder (claime) ved hjælp af de tre login cab.dk, filmkopi.dk og filmret.dk. Den eneste forandring bliver, at afsenderen fremover vil være Producent Rettigheder Danmark (PRD) i stedet for de tre foreninger.