GDPR

Persondata - nu er vi i gang

Første medlemsmøde om den nye persondataforordning (GDPR) er afholdt og flere møder er på vej.

Producentforeningen afviklede den 11. januar 2018 første informationsmøde i en række af møder om EU's Persondataforordning. Advokat Tanja Blichfeldt gennemgik persondataforordningen i et helikopterperspektiv, og der var mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
 

Producentforeningen vil invitere til månedlige møder op til den 25. maj 2018, hvor Persondataforordningen træder i kraft. Næste møde afvikles i februar - dato følger. 
 
Producentforeningens medlemmer er velkomne til løbende at skrive til Producentforeningen med spørgsmål til Persondataforordningen. Svarene på spørgsmålene vil enten løbende blive lagt ud på Producentforeningens hjemmeside eller vil blive taget op på førstkommende informationsmøde.
 
Det er vigtigt at understrege, at producenterne selv har ansvaret for, at de opfylder kravene i Persondataforordningen den 25. maj 2018, når den træder i kraft.
 
Informationsmateriale vil løbende blive lagt ud på jurasektionen af Producentforeningens hjemmeside, hvortil Producentforeningens medlemmer har adgang.