Nyt BBC Charter med mere udbud

BBC er på samme måde som DR en licensfinansieret public service-organisation, og på samme måde som i Danmark ligger der en "medieaftale" til grund for hvordan organisationen kan og skal varetage opgaven med at levere indhold til brugerne. Pr. 1. januar 2017 fik BBC et nyt Charter efter en længere høringsproces, og vi har set på, hvad der er ændret i forhold til de uafhængige producenter.

BBC har gennem en årrække haft en specifik kvote for uafhængig tv-produktion, som siger, at 25% af al relevant indhold skal produceres af uafhængige producenter. Denne kvote fastholdes, og det understreges, at kvoten også gælder for BBC 1 og 2, og så ligger der en ambition om, at der ved udgangen af 2027 skal være100% konkurrence om programproduktion af alle relevante programmer.
 
I administrationen af indie-kvoten opererer BBC med en række begreber som ”qualifying hours” og ”in-house guarantee”, som sikrer BBCs interne afdelinger en vis andel af produktionen. Det system fortsættes, men BBC pålægges, at mindst 40% af in-housegarantien skal være konkurrenceudsat ved udgangen af 2018, og på det tidspunkt skal der ikke være in-housegaranti for ikke-nyhedsrelaterede aktualitetsprogrammer for børn. Hermed konkurrerer uafhængige producenter og BBC på et mere lige grundlag om programmerne.

…the BBC must secure competition for at least 40% of the in-house guarantee for drama, comedy, entertainment and factual programmes by 31st December 2018, alongside maintaining the existing level of competition;
(ii) the BBC will remove the in-house guarantee for children’s, sport and non-news related current affairs programmes by 31st December 2019;
and;
(iii) the BBC must secure competition for 100% of relevant TV programmes by 31st December 2027;

Endelig skal BBC sikre, at der er reel konkurrence mellem BBC producenter og eksterne producenter. Alle tilbud skal behandles på fair, fornuftigt, ikke-diskriminerende og transparent grundlag.

In complying with subparagraph (1), the BBC must ensure there is genuine competition between BBC producers and external producers (whether independent producers or not) on a fair, reasonable, non-discriminatory and transparent basis for the right to make relevant television, radio programmes and relevant online material, and must evaluate any such bids on a fair, reasonable and non-discriminatory and transparent basis.

En ny fond er undervejs, hvor uafhængige producenter kan søge støtte til visse former for programproduktion til visning på andre kanaler end BBC. Denne fond, som minder om den danske public service pulje, er endnu på tegnebrættet.

Det uafhængige OFCOM får en mere central funktion i forhold til BBC, idet OFCOM fremover erstatter BBC Trust i det overordnede tilsyn med BBC. 

BBCs charter, som netop trådte i kraft 1. januar 2017, erstatter et charter fra 2006, og det nye charter er gældende i ikke 10 men i 11 år, dvs. frem til 2027. Der skal være et serviceeftersyn midt i perioden.

Licensfinansieringen fortsætter de næste 11 år og reguleres med inflationen frem til 2021/22. Hvert femte år fastsættes licensen.
Og så har BBC fået en ny mission, der understreger, at BBC skal servicere alle ”publikumsgrupper” med høj kvalitet, upartisk formidling og distinkt indhold, der informerer, uddanner og underholder.

A new mission statement for the BBC: "To act in the public interest, serving all audiences with impartial, high-quality and distinctive media content and services that inform, educate and entertain."