Ny rapport fra Børnerådet

Børnerådet igangsatte i 2016 en undersøgelse af børns erfaringer med at arbejde i underholdningsbranchen. Undersøgelsen er mundet ud i en rapport, der blev offentliggjort mandag den 16. januar 2017.

I rapporten kommer Børnerådet, såvel som de interviewede børn, med en række anbefalinger til, hvad producenter – og andre arbejdsgivere i underholdningsbranchen – kan gøre for at forbedre børns forhold på optagelserne. Anbefalingerne knytter sig navnlig til:
 
• Balancen mellem skole og arbejde,
• Engagementet fra de voksne på arbejdspladsen,
• Lange arbejdsdage, ventetid og pauser, og
• Kontrakter og rettigheder.

Blandt andet anbefaler Børnerådet, at der skal være en voksen på optagelserne, hvis (primære) opgave er at varetage børnenes interesser. Der skal være tale om en formelt udpeget person, og medvirker der flere børn på produktionen, bør den voksne ikke også udføre andet arbejde.

I forbindelse med produktionsplanlægning og optagelser bør producenterne indregne ventetid i børnenes reelle arbejdstid. Børnene har ikke mulighed for at slappe helt af i ventetiden, og ventetiden bør derfor beregnes som arbejdstid. 12 timers arbejdsdage bør for alt i verden undgås.

Børnerådet nævner yderligere, at ”inddragelse, forventningsafstemning og respekt for det enkelte barn bør være en naturlig del af at arbejde med børn”. I forbindelse med indgåelse af kontrakter, bør producenten derfor gennemgå de enkelte vilkår med barnet og dets forældre, herunder give en detaljeret beskrivelse af barnets arbejde på den enkelte produktion.
 
Producentforeningen er af den opfattelse, at foreningens medlemmer generelt har gode og veletablerede procedurer for børns medvirken på produktioner. Producentforeningen ser dog Børnerådets anbefalinger som gode bidrag til, hvordan producenterne kan finpudse deres interne retningslinjer for engagement af børn på de enkelte produktioner.