Ny IP taskforce hos Bagmandspolitiet

Pr. 15. november 2017 har regeringen etableret en ny specialenhed, der skal behandle IP-kriminalitet. Det fortalte justitsminister Søren Pape Poulsen ved et samråd i Folketingets retsudvalg den 28. november 2017.

Producentforeningen og RettighedsAlliancen har i årevis efterlyst en effektiv IP-taskforce hos politiet, og det er derfor glædeligt, at Bagmandspolitiet nu får bedre muligheder for at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, herunder ulovlig download. 

”Det er rigtig gode nyheder for IP-afhængige virksomheder, det kreative Danmark og forbrugere - og noget, som vi i RettighedsAlliancen sammen med vores medlemmer har haft fokus på gennem flere år. Det målrettede politiske fokus, vi i dag ser, er et syvmileskridt i samfundets erkendelse af, hvor alvorlig en trussel IP-kriminelle er”, skriver Rettighedsalliancen.


Taskforcen skal fokusere på organiseret kriminalitet og på bagmændene.


Fakta om den nye IP-taskforce:
 
•    Enheden er placeret hos Bagmandspolitiet (SØIK).
•    Der tilknyttes 5-6 efterforskere samt det nødvendige antal anklagere.
•    Omfatter den strafferetlige håndhævelse af IPR-sager, herunder krænkelser af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, overtrædelse af visse regler i fødevare- og lægemiddellovgivningen og radio- og fjernsynslovgivningen (cardsharing).
•    Omfatter behandlingen af såvel verserende som nye sager i politikredsene og hos SØIK.
•    Den eksisterende visitationsordning for anmeldelser om IPR-kriminalitet videreføres i forsøgsordningen, og anmeldelser vil således fortsat kunne indgives til SØIK eller til en politikreds.
•    SØIK behandler som udgangspunkt alle nye sager om IPR-kriminalitet.
•    SØIK og Rigspolitiet vil i fællesskab styrke arbejdet med operativ analyse af området.
•    Fokus vil være på den organiserede del af kriminaliteten.
•    Erfaringerne fra forsøgsordningen vil indgå i evalueringen af området i første halvår af 2018.
 
Læs mere om ordningen hos Rettighedsalliancen og på Folketingets hjemmeside.