Ny alliance skal skabe vækst

Producentforeningen er medinitiativtager til det nye Media Society Denmark (MSDK), som i denne uge afleverede en række konkrete anbefalinger til Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Ambitionen med MSDK er at skabe vækst og arbejdspladser på tværs af brancherne gennem klyngeinitiativer og konkrete erhvervspolitiske investeringer.

Media Society Denmark er født ud af et fælles ønske fra film-, tv- og spilbranchen om at transformere talentet og kreativiteten i brancherne til vækst i virksomhederne. I løbet af 2016 har parterne bag MSDK derfor arbejdet på en strategi og en hensigtserklæring, og den 20. juni inviterede MSDK 60 udvalgte repræsentanter for alle delbrancherne til workshop om hvordan målet kan nås. Det er Copenhagen Film Fund, Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn, Filmby Aarhus, Interactive Denmark, The Animation Workshop/Via University College og Producentforeningen, der står bag Media Society Denmark.

Målet med MSDK er at skabe en national strategi og en erhvervsklynge omkring fremtidens industri inden for digital indholdsproduktion, som blandt andet omfatter film, tv, spil, animation, VR og AR, samt at understøtte aktiviteter der fremmer vækst og skabelsen af nye arbejdspladser i Danmark. I lande som England og Canada arbejder man med stor succes på tværs af digitale indholdsproducerende brancher. Ved at tænke og arbejde sammen er det muligt at få langt mere ud af de kulturelle, uddannelses- og erhvervsmæssige investeringer, der allerede er foretaget.

Efter workshoppen forleden afleverede MSDK en række anbefalinger til Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Der er nemlig behov for mere end at brancherne selv sætter initiativer i gang og styrker samarbejdet på tværs af delbrancherne. Der er også brug for politisk velvilje og for at se på, om der fra politisk side kan skabes øget incitament til flere private investeringer i brancherne og til Danmark.
 
Anbefalingerne fra workshoppen spænder vidt. En af grupperne foreslår et videnscenter for ”visualization and narrative” som stiler mod en fordobling af brancheomsætningen i 2020 via bl.a. et acceleratorprogram. Et andet initiativ er at arbejde for at etablere en international fond til støtte af tværfagligt samarbejde og som kan trække produktion til Danmark. Under overskriften Talent Danmark foreslås en pendant til Team Danmark, blot for storytelling, for at sikre sammenhæng mellem branche og uddannelsesinstitution samt for at understøtte diversitet i talentmassen. Desuden kom der forslag om et nordisk topmøde der kan samle brancherne fysisk i 48 timer samt etablering af Danmark som et pionerland for VR og AR, der forventes at blive fremtidens vækstbrancher.

På et mere generelt plan var det ønsket blandt deltagerne i workshoppen, at Media Society Denmark skal facilitere et løft af juridiske- og forretningskompetencer, sætte fokus på salg af IP i brancherne, lave lobbyarbejde for hurtigere sagsbehandling for udenlandsk arbejdskraft, formidle værdierne i dansk produktion: effektivitet, pålidelighed, hastighed, flad ledelse, godt arbejdsmiljø samt arbejde for produktionsrabatter for udenlandske investeringer i både film- og spilproduktion.

Media Society Denmark er hermed etableret. Næste skridt bliver at kortlægge den nuværende kapacitet i de danske brancher og identificere eventuelle flaskehalse, der kan bremse væksten herhjemme. MSDK arbejder desuden på opfølgende workshops, der går i dybden med de konkrete opgaver for MSDK, samt beslutter den præcise organisering og finansiering, hvor brancherne går forrest, men også støttes af det offentlige.