Mangelfuld og forkert analyse af økonomien i DR Drama  

Regeringens analyse af DRs økonomi konkluderer, at det vil være dyrere at lægge DRs dramaproduktion hos de private producenter. Det er ikke korrekt, og efter Producentforeningens opfattelse er der ikke belæg for analysens konklusioner.
 

I dag har vi fået regeringens analyse af DRs økonomi, herunder hvorvidt det er rentabelt, endsige klogt, at udlægge produktionen helt eller delvist til det private produktionsmiljø.
 
Analysen konkluderer, at det vil være dyrere at lægge DRs dramaproduktion hos de private producenter. Det er ikke korrekt, og analysen undlader behændigt at tage en række essentielle faktorer med i beregningerne. Der er simpelthen ikke belæg for analysens konklusioner.
 
KPMG, som står bag arbejdet, har ikke undersøgt scenariet, hvor producenterne skaffer ekstern finansiering – dvs. hvor mange ekstra midler, der vil kunne skaffes på det private marked, hvis en hel eller delvis udlægning besluttes. Dramaproducenterne er små verdensmestre i at finde finansiering, og med øgede offentlige midler kommer øgede private investeringer.

Analysen inddrager heller ikke det forhold, at udlægning til private øger konkurrencen både på det gode produkt og prisen på samme. Det er en væsentlig faktor.

Konsulenterne vurderer, at produktionsomkostningerne vil være uændrede ved en fuld udlægning, men der er ikke ført bevis for det. Det kan godt være, at en freelancer har samme timeløn på DR som i det private - men man har ikke analyseret, om der bruges flere freelancetimer på DR end i det private. Metodisk er det derfor stærkt problematisk, at produktionsmiljøet ikke er blevet hørt, og det er problematisk, at man ikke har haft eksterne kilder til at vurdere DRs produktionsmetoder og -effektivitet.

Endvidere påstår analysen, at det bliver vanskeligere at forfølge DRs dogmer, altså at lave ”DR-indhold”, men argumenterer ikke herfor. Argumentet for og eksemplet på det modsatte er TV2.
 
På disse baggrunde mener vi ikke, at analysens konklusioner om ekstra omkostninger ved udlægning er valide, og de kan derfor ikke bruges til meget.
 
Vi vil dog gerne kvittere for, at KPMG i analysen anerkender, at branchen har den nødvendige kompetenceprofil til at løse opgaven, at man evner at sætte et hold af relevante brancheraktører, at DR fortsat vil kunne lave langsigtede planer, ligesom at forsyningssikkerhed ikke er et problem.
 
Så tak for det.
 
Men om igen.

Se analysen på kum.dk