Lønkoordinering eller kartel

Er der karteller blandt filmarbejdere? 

Producentforeningen bliver oftere og oftere kontaktet af producenter, der oplever, at film- og tv-arbejdere koordinerer lønkrav, således at ingen film- eller tv-arbejder vil tage et konkret job uden at modtage en på forhånd aftalt meget høj løn.

Denne form for koordinering foregår også på de områder, som varetages af selvstændig erhvervsdrivende ("regningsskrivere"), hvilket er ulovlig karteldannelse.

Producentforeningen iværksætter nu et særligt fokus på problemet med henblik på at afklare, om der kan være tale om handlinger i strid med overenskomsterne, eller om der sker systematisk overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Vi skal derfor i første omgang indtil 1. december 2013 opfordre alle producenter og produktionschefer til at kontakte Producentforeningens sekretariat, hvis de oplever, at der sker koordinering af priser og lønninger. Producentforeningen vil herefter vurdere, hvordan situationen skal håndteres/adresseres.