INPUT 2014

Så er det tid til at indstille programmer til INPUT 2014

Deadline for indstilling af programmer til INPUT 2014 er torsdag den 24. oktober 2013. INPUT er en årlig international konference for public service-tv. I år afholdes INPUT i Helsinki, Finland. 

Hvilke programmer?
Man kan indstille programmer, der er eller vil blive sendt frem til maj 2014.
Der kan indstilles crossmedia/web, fiktion, dokumentar og andre formater/serier.
 
Som altid er alle programmer der kan give nye bud på relevant og opfindsomt public service tv velkomne. Det kan være programmer, der har en usædvanlig god historie, der provokerer til debat, eller som er særligt innovative i form eller indhold.

I år er INPUT særligt på udkig efter følgende genrer:

  • Undersøgende journalistik (det kan være i dokumentarform eller længere nyhedsindslag)
  • TV for børn
  • Tv for unge
  • Nye Ideer i forhold til Tv Events
  • Nye eksempler på genrekryds
  • Fiktion
  • Cross media produktioner

Tilmelding af programmer:
På mail: Send en side, hvor I kort beskriver programmet – og begrunder hvorfor programmet skal repræsentere Danmark til: nslo@dr.dk
Per post: send 4 dvd kopier af programmet til:

Naja Schultz-Lorentzen, DR Programudvikling
DR Byen, Emil Holms Kanal 20, opg. 3, 4. sal
0999 Kbh. C
Mærk kuverten ”INPUT”

Deadline den 24. oktober 2013.

Husk at den der indstiller også er ansvarlig for at garantere, at der møder en programrelevant person op og deltager i konferencen i maj, hvis programmet bliver udvalgt.
 
Udvælgelsen i Danmark bliver foretaget af den danske INPUT komité:

Jes Schrøder, Redaktør, Programafdelingen., TV2,
Helle Faber, Producent, Made in Copenhagen,
Bo Zuschlag, Redaktør, DR TV’s Chefredaktion og
Inge Bang Termansen, DR Programudvikling og National Koordinator for INPUT.

Danmark kan indstille syv programmer til den internationale udvælgelse.

INPUT 2014 finder sted i Helsinki , 12. – 15. maj 2014
www.input-tv.org

For yderligere information, kontakt:
 
Naja Schultz-Lorentzen
nslo@dr.dk
projekt koordinator DR Programudvikling
mobil: 23 72 86 22
eller 
Inge Bang Termansen
ibt@dr.dk
National INPUT Koordinator og konsulent DR Programudvikling
Mobil: 23 23 51 91