Ingen effektive redskaber

Kulturminister Uffe Elbæk har besluttet at droppe brevmodellen og i stedet gennemføre en række initiativer, der fokuserer på oplysningskampagner, uformel dialog og inspiration. Men konkrete redskaber, der kan bekæmpe ulovlig download, er ikke med i pakken.

Her til formiddag har Kulturminister Uffe Elbæk offentliggjort planen for hvilke tiltag, der skal til for at bekæmpe ulovlig download.

Planen indeholder ingen reelle initiativer til at beskytte og håndhæve producenternes og rettighedshavernes rettigheder. Ikke engang den såkaldte brevmodel er en del af oplægget, selvom brevmodellen i sig selv var udtryk for et kompromis i regeringens eget udvalg.

"Det er en katastrofe, at man hermed fra politisk hold ikke vil medvirke til at få etableret effektive redskaber, der kan bekæmpe det alvorlige samfundsproblem, som ulovlig download udgør", siger Producentforeningens direktør Klaus Hansen. "Politikerne har hermed lagt sig fladt ned på ryggen for de kræfter i samfundet, der ikke respekterer, at den private ejendomsret også gælder internettet."

Regeringens plan er afstemt med Folketingets partier, og planen er således "lov". Enkelte partier, med Venstre i spidsen, mener fortsat, at man skal indføre en særlig politi–enhed, der udelukkende skal arbejde med ophavsretskrænkelser.
Producentforeningen støtter dette forslag, der vil kunne være et effektivt våben mod ulovlig download. Det vil styrke mulighederne for at forfølge den organiserede kriminalitet på nettet og samtidig give grundlaget for at give den almindelige forbruger fra hvis computer, der sker ulovlig download, en adfærdsregulerende økonomisk advarsel i form af en mindre bøde/afgift.

Forslaget om en særlig politienhed er indtil videre dog op ad bakke, da regeringen øjensynlig er imod dette forslag.

Kulturministerens forslag indeholder følgende 7 hovedpunkter:
 

  1. Nedsættelse af innovationsforum med KUM for bordenden, hvor branchen skal drøfte forretningsmodeller.
  2. Fælles oplysningsindsats over for brugere: Informationskampagne til 3 mio. kr. Budskabet skal være positivt: Det er smart at være lovlig.
  3. Fokuseret kommunikation og dialog med brugerne. Rettighedshaverne skal selv kontakte "uploadere" og bede dem lade være.
  4. Dialogforum mellem rettighedshavere og udbydere af indhold, hvor målet er at gøre det muligt for rettighedshaverne, at de selv kan fjerne ulovligt materiale (á la YouTube).
  5. Retningslinier for blokering af ulovlige tjenester. Når rettighedshaverne har fået én dom mod ét teleselskab, skal de andre følge efter. (Eksisterer allerede).
  6. Udbredelse af viden om brugen af sikre internetforbindelser. Brugerne skal lære, hvordan de sikre deres trådløse netværk/leverandørerne opfordres til at levere sikrede routere.
  7. Information på regningerne: Teleselskaberne skal kommunikere med deres kunder på betalingsmeddelelsen om, at de ikke må downloade ulovligt.

     

Se kulturministerens pressemeddelelse samt hele oplægget på kum.dk