Indsats mod ulovlig download

Producentforeningens medlemmer kan nu tilmelde sig en abonnementsordning på udsendelse af breve til danske brugere, som ulovligt downloader/deler danske producenters film, tv-serier mv.

Advokatfirmaet NJORD tilbyder Producentforeningens medlemmer at tilmelde sig en abonnementsordning, hvor advokatfirmaet på vegne af producenterne sender individuelle breve til danske brugere fra hvis IP-adresse, der kan konstateres ulovlig download/fildeling af en spillefilm, tv-serie, dokumentarfilm mv. Brevene indeholder et tilbud om, at sagen om konstatering af ulovlig download/fildeling kan afsluttes mod, at personen bag IP-adressen betaler 1.500 kr. til fuld og endelig afslutning af sagen.
 
Abonnementsordningen løber for en periode på minimum 1 ½ år og har en fast pris på 7.500 kr. pr. producent. Prisen er inklusiv et ubegrænset antal af titler fra producenten, dvs. også bagkatalog, og omfatter en ”full-servicehåndtering” fra NJORD inklusiv besvarelse af henvendelser fra brevmodtagere. Der vil således ikke være nogen skjulte udgifter eller unødigt arbejde for producenten forbundet med tilmeldingen til abonnementsordningen.

NJORD vil foretage løbende rapportering og årlig afregning til producenten af indbetalte forligsbeløb fra brevmodtagere fratrukket alle omkostninger til administration af abonnementsordningen.

NJORD forventer på baggrund af tidligere erfaringer, at producenter, der tilmelder sig abonnementsordningen, vil modtage positiv afregning - dvs. at afregnede forligsbeløb fra brevmodtagere overstiger omkostningerne til NJORDs rapportering og administration.

Tilmelding til abonnementsordningen kan ske til advokat Jeppe Brogaard Clausen fra NJORD på jbc@njordlaw.com.