Fokus på dansk produktion

I går kom den med spænding ventede rapport om fremtidens public service. Public Service-udvalget har opstillet fem scenarier for, hvordan de næste 10 års medielandskab kan se ud, og det spænder fra at markedet fylder det hele til noget, der minder om monopoltiden. Et eller andet sted mellem de to yderpoler findes den bedste løsning. Men hvad med finansieringen? 

Ingen i mediebranchen har kunnet undgå at lægge mærke til at Public Service udvalget i går offentliggjorde rapporten ”Public Service de næste 10 år”. Offentliggørelsen har de sidste 48 timer fået næsten lige så stor mediedækning som det amerikanske præsidentvalg.
 
Ikke underligt, fordi det er jo ”vores branche” rapporten handler om. Og ikke underligt, fordi public service i al almindelighed og DR’s fremtid i særdeleshed har meget stor fokus fra politisk hold. Så stor at flere politikere gennem det sidste års tid ikke har kunnet sidde på hænderne og afvente rapporten, men har følt sig kaldet til at komme med endda nok så krasbørstige udmeldinger om DRs fremtid.

Men nu er rapporten der – og alle bør gøre sig selv den tjeneste at følge formand Connie Hedegaards opfordring: læs rapporten førend du udtaler dig. For rapporten giver godt og afbalanceret en pallette af scenarier fra i den ene ende, at det er markedet, der skal løfte public service-opgaven, til i den anden ende, at det kun er DR, der skal beskæftige sig med public service. Herved giver rapporten god ammunition både til rød og til blå blok – og til dem midt imellem. 

Danskproduceret indhold er selve kernen af public service, og det private produktionsmiljø som leverandør af public service-indhold går igen i alle 5 scenarier. Det er selvfølgelig glædeligt for en producentforening, at det private produktionsmiljø i dag er en integreret del af mediepolitikken. Produktionsmiljøet leverer kvalitet inden for alle genrer og har siden etableringen af TV2 i 1988 og med DRs voksende indkøb i branchen siden 2002, leveret public service inden for alle genrer – underholdning, dokumentar, fakta, drama, film.

Nu skal alle læse rapporten – og debatten er allerede gået i gang. Men førend alle får lagt sig fast i de sædvanlige mediepolitiske grøfter, så lad os stille et simpelt spørgsmål:

Hvor kommer pengene fra?

Public service udvalgets rapport beskæftiger sig kun med fremtidens finansiering af dansk public service indhold inden for et meget snævert felt af muligheder, nemlig enten at afskaffe offentlig finansiering eller at videreføre medielicensen. Det er fair nok, for det fremgår tydeligt af kommissoriet, at udvalget ikke skal tænke på, hvor pengene skal komme fra.

Men ikke desto mindre, så er de fleste enige i, at finansiering af public service indhold er fremtidens største kulturpolitiske udfordring.
Google, Facebook og andre trækker milliarder af annoncekroner ud af Danmark uden at bidrage til indholdsproduktion. Netflix og HBO er begyndt at købe dansk indhold – men kun i meget begrænset omfang set i forhold det samlede udbud. Internetudbyderne sælger bredere og bredere – og dermed dyrere og dyrere - internetforbindelser, og skaber profit på transporten af bl.a. dansk indhold uden at bidrage til produktionen.

Public service er kvalitetsrammen for produktion og udbud af indhold, men pengene er forudsætningen for at rammen bliver udfyldt. Debatten i de kommende 18 måneder frem til medieforligsforhandlingerne vil komme til at handle om både indhold, distribution, produktion og organisering. Og om finansiering. På samme måde som rapporten åbent og uden forudindtagede holdninger har opstillet fem scenarier for en ny måde at organisere public service på, er vi nødt til at se på fremtidens finansiering.

For hvis pengene fløjter ud af landet samtidig med at det amerikanske indhold dominerer, så kan vi diskutere public service og DRs, TV2s, Radio 24syvs rolle til vi segner – det vil blive en diskussion for diskussionens skyld.