Efteruddannelse for producere

I samarbejde med Filmskolens Efteruddannelse udbyder Producentforeningen i 2012 tre kurser, målrettet producenter og producere: Ansættelser, Konflikthåndtering og Rettigheder

Producentforeningen tog i 2011 initiativ til at udbyde et efteruddannelsesforløb, som henvender sig til producenter, producere og produktionsledere på film- og tv-produktioner. Kurserne udbydes i samarbejde med Filmskolens Efteruddannelse, og i 2012 har vi tre moduler på programmet. Alle modulerne er målrettet film- og tv-branchen og tager udgangspunkt i de udfordringer, som er specifikke for netop denne branche. Vi ønsker med efteruddannelsesinitiativet at være med til at sikre et højt og relevant vidensniveau i branchen.
De tre moduler i 2012 er:

Prof: Ansættelser - 1. - 2. februar 2012

En film eller et tv-program er resultatet af mange forskellige personers bidrag, men hvordan sikrer producenten sig, at man får den rigtige til at yde de relevante bidrag? Hvordan undgås det i videst muligt omfang, at der under processen opstår problemer? Hvad gælder, hvis der opstår problemer undervejs i produktionen, og hvordan skiller man sig af med en person, som viser sig ikke at være den rigtige til at løse en konkret opgave?

Ofte vil netop lønudgifter være den økonomisk tungeste post på et produktionsbudget, men samtidig er det den post, som producenten fra start har bedst mulighed for at styre. Hvordan sikres det, at udgifterne til denne post optimeres og ikke bliver forbundet med uforudsete merudgifter?

Modulet giver et overblik over, hvad man som producent og arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med en ansættelse. Hvilken regler gælder der i form af lovgivning og/eller overenskomster, og hvad kan producenten selv aftale med den enkelte ansatte.

Modulet gennemgår systematisk de spørgsmål og problemstillinger der opstår før, under og efter en ansættelse. Gennemgangen tager sit udgangspunkt i gældende love og aftaler, eksemplificeret ved cases. Deltagerne opfordres til inden kursusstart at indsende cases, som kan indgå i undervisningen.

Modulet ledes af Producentforeningens jurister Søren Henrik Jørgensen og Anders Bredmose.
Tilmelding

Prof: Konflikthåndtering - 21. - 22. marts 2012

Hvordan undgås og håndteres konflikter i en lille branche, hvor de fleste kommer til at arbejde sammen igen? Modulet sætter fokus på producenten som konfliktmægler og introducerer i workshops til andre måder at håndtere konflikter på end de gængse.

Modulet vil give producenten mulighed for at ændre holdning til konflikter og være bedre rustet til at løse fremtidige konflikter.

Modulet skræddersys til de konflikter producenten står med i det daglige arbejde i forhold til samarbejdspartnere, ansatte, medvirkende etc. Underviserne er Rockmusikeren og Advokaten, der kombinerer en juridisk tilgang til konflikter med en kreativ. I løbet af modulet vil producenten bl.a. opnå følgende kompetencer:

• Afprøvning af konfliktmægling
• Konkrete redskaber til at løse konflikter
• Erfaring med mediation, og hvad kan det bruges til

Undervisere er "Rockmusikeren og Advokaten" v/ Asger J. Steenholdt og Jørn Nedergaard. www.rockmusikerenogadvokaten.dk

Tilmelding


Prof: Rettigheder - juni 2012

Hvilke rettigheder er det nødvendigt at få og hvilke muligheder findes der i forhold til indgåelse af rettighedsaftaler set fra producentens side af bordet?
Modulet går i dybden med rettighedsområdets aktuelle problemstillinger og muligheder med udgangspunkt i konkrete eksempler. Modulet dækker rettigheder i relation til aftaler med rettighedshavere og medvirkende i forbindelse med udvikling og produktion samt aftaler med co-producenter, distributører og tv-stationer i forbindelse med finansiering og distribution.

 Modulet tager udgangspunkt i konkrete relevante eksempler og vil give deltagerne specifikke kompetencer i forhold til:

Producentens erhvervelse af rettigheder i forbindelse med udvikling og produktion
Producentens overdragelse af rettigheder i forbindelse med finansiering og distribution

Modulet ledes af Katrine Schlüter Schierbeck og Else Helland fra Johan Schlüter Advokatfirma

Modulets undervisere har et mangeårigt branchekendskab og arbejder til dagligt med rådgivning af film- og tv-producenter i forhold til aktuelle juridiske og rettighedsmæssige problemstillinger.
Præcis date og information om tilmelding annonceres i løbet af foråret