DR er blevet en brik i skatteforhandlingerne

Forhandlingerne om nyt medieforlig er gået i gang før tid. Regeringen forhandler med Dansk Folkeparti om en skattereform, hvor licensen foreslås erstattet af skatteopkrævning. Samtidig foreslås det, at DR skal beskæres med 12,5 procent. En beskæring af det danske indhold er dybt bekymrende, og Producentforeningen understreger, at eventuelle besparelser på DR skal bruges på indhold.

De politiske forhandlinger om en ny skatteaftale er i fuld gang, og som ventet er licensen og besparelser på DR og dermed dansk public service blevet en brik i forhandlingerne. Det betyder, at vi risikerer, at den økonomiske ramme for DR og public service-indhold generelt bliver fastlagt, endnu før kulturministerens udspil til medieforlig er kommet og uden om de politikere, der er med til at forhandle medieforliget på plads og som derfor faktisk kender området. Det er uheldigt, mener Producentforeningen. 


Der foreligger ifølge flere medier et aftaleudkast fra regeringen, der lægger op til, at licensen erstattes af en skat og at DR beskæres med 12,5 procent fra 2019 til 2022. Det er stærkt bekymrende for dansk indholds fremtid, hvis man benytter et ønske om at skære på DR til at spare på, hvor mange penge der er til at producere dansk indhold. Selve omlægningen af finansieringen fra licens til at blive opkrævet over skatten kan have nogle fordele med en mere socialt retfærdig profil, men Producentforeningen er bekymret over, at DR og de øvrige public service-medier på den måde kommer til at indgå i de politiske forhandlinger hvert år, når Finansloven skal på plads, i stedet for at have den sikkerhed, som fireårige forlig giver. Hvis vi fortsat ønsker kvalitetsindhold på skærmen, så er det vigtigt at give rum til ambitiøse, langvarige – og i mange tilfælde derfor også dyre – produktioner. Det bliver svært, hvis man ikke kan være sikker på, hvordan økonomien ser ud til næste år. 


Hertil kommer, at en beskæring af DR med 12,5% ikke kan undgå at gå ud over det indhold som produceres. Det er helt afgørende at fastholde finansieringen af dansk indhold på det nuværende niveau samlet set. 


Socialdemokraternes medieordfører Mogens Jensen udtaler til Politiken, at han ikke ønsker, at der bliver produceret mindre public service-indhold. Om den foreslåede beskæring af DR med 12,5 procent: 


”Det afgørende for os i de kommende medieforhandlinger er, at der ikke bliver færre penge samlet set at producere dansksproget public service-indhold for. I forhold til DR’s størrelse har vi sagt, at vi er klar til at forhandle om det, og det kommer også an på, hvilke opgaver vi kan blive enige om, at DR skal løse. Men umiddelbart lyder det som en stor nedskæring, som i hvert fald vil få konsekvenser for DR i form af mindre indhold,” siger Mogens Jensen til Politiken.


Også DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen er bekymret. ”En besparelse som den nævnte i størrelsesordenen 12,5 procent over fire år er ganske omfattende og vil berøre alle dele af DR. Det vil derfor desværre ikke kunne gennemføres uden også at få mærkbare konsekvenser for brugerne. I en tid, hvor behovet for dansk kvalitetsindhold er vigtigere end nogensinde, vil jeg desuden påpege, at der i givet fald vil blive tale om betydeligt større besparelser, end andre kulturinstitutioner pålægges i disse år. Det, synes jeg grundlæggende er beklageligt,” siger Michael Christiansen til dr.dk.


Dansk Folkeparti ønsker fortsat en 25% besparelse på DR og ser ikke det aktuelle forslag som ambitiøst nok.