Branchebarometer 2015

Producentforeningen kan nu præsentere Branchebarometeret 2015. Endnu en gang har vi spurgt virksomhedsejerne om, hvordan de opfatter situationen. Om det er gået op eller nej i det forgangne år; om hvordan de vurderer deres virksomheds sundhedstilstand her og nu og hvad deres forventninger til fremtiden er. Den overordnede konklusion er, at brancherne er pressede, både når det gælder adgang til finansiering, indtjening og forrentning af producentens egeninvestering.

Branchebarometeret er en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af Megafon i efteråret 2015, og undersøgelsen er således – i sammenligning med Danske Indholdsproducenter, som udkom for en måneds tid siden – mere subjektiv og netop en her-og-nu-måling af, hvordan stemningen er i branchen.


Spørgsmålene der indgår i undersøgelsen er de samme hvert år, således at det er muligt at følge en udvikling. Men hvert år tilføjes også nye spørgsmål. I 2015 spurgte vi ind til virksomhedernes ejerskabsforhold, og da der i løbet af 2015 er kommet særligt fokus på sikkerhed i filmbranchen spurgte vi også, om virksomhederne har en skriftlig sikkerhedsplan.


Mange produktionsselskaber er delvis ejet af udenlandske ejere, og vi har i år spurgt, om de opfatter virksomheden som dansk og om det at have internationale ejere påvirker virksomhedens forhandlingsposition. Langt størstedelen af virksomhederne svarer ja til spørgsmålet om de opfatter virksomheden som dansk. Kun én spilproducent og én tv-producent svarer nej. Og på spørgsmålet om, hvorvidt ejerskabsforholdene påvirker forhandlingssituationen over for kunder, oplever især de selskaber, der er overvejende udenlandsk ejet, at ejerskabsforholdene påvirker deres forhandlingsstyrke positivt. Det er især adgangen til finansiering og det, at producenten har adgang til et katalog af produkter, der gør forskellen. Forhandlingsstyrke i forhold til danske aftagere er mindre entydigt. 11% af de virksomheder, som er udenlandsk ejet, mener dog, at ejerskabsforholdet har en negativ indflydelse. 


Det er fortsat en udfordring at finansiere projekterne. Kun 5% mener, at det er blevet lettere at finansiere projekter, mens 48% mener, at det er blevet sværere. Og når det kommer til indtjeningen, så har en tredjedel oplevet et fald i indtjeningen. Særligt film- og tv-producenterne oplever, at digitaliseringen gør det sværere at realisere et overskud. Mere end halvdelen af de adspurgte har ikke fået forrentet deres egeninvestering i størstedelen af projekterne


I sommeren 2014 skete der en alvorlig ulykke i forbindelse med en filmoptagelse, og det har for alvor sat sikkerheden på dagsordenen i filmbranchen. Vi har i denne undersøgelse spurgt virksomhederne, om de har skriftlig sikkerhedspolitik. På tværs af brancherne har 20% af virksomhederne, at de har formuleret en sikkerhedspolitik. Flest i film- og tv-selskaberne og færrest blandt spilvirksomhederne.


Det er vanskeligt at konkludere entydigt på resultaterne fra branchebarometeret, der på samme tid peger på optimisme og stigende omsætning og på at over halvdelen af selskaberne har følt sig økonomisk truet det sidste år. Alligevel er forventningerne til mediebranchen generelt overvejende optimistiske, og ”kun” 44% forventer, at deres egen virksomhed vil blive økonomisk truet i det kommende år.