Børn i underholdningsbranchen

Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for børn i underholdningsbranchen er blevet behandlet i Folketinget. Regeringen støtter ikke op om forslaget, men vil gerne se nærmere på, om der kan laves tiltag, der kan være med til at forbedre beskyttelsen af børn i underholdningsbranchen.

På baggrund af Børnerådets rapport om børn i underholdningsbranchen offentliggjort den 16. januar 2017 fremsatte SF den 7. februar 2017 et forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for børn i underholdningsbranchen.

Beslutningsforslaget pålægger Folketingets regering inden udgangen af folketingsåret 2016-17 at fremsætte forslag, der forbedrer vilkårene for børn, der arbejder eller deltager i underholdningsbranchen, ved at gennemføre følgende tiltag:

1. Arbejdstilsynet skal overtage politiets opgave med at give arbejdstilladelse til børn under 13 år, så det er Arbejdstilsynet, der håndterer alle ansøgninger og sager om børn, der arbejder i underholdningsbranchen. Samtidig skal Arbejdstilsynet fremover give tilladelse til deltagelse i talentshow for børn under 13 år.
2. Børn over 13 år, der deltager i talentshow, skal være omfattet og beskyttet af arbejdsmiljøloven.
3. Børn under 13 år og deres forældre skal have klageadgang, hvis de er utilfredse med noget i forløbet.

Med beslutningsforslaget ønsker SF, at Arbejdstilsynet fremover skal varetage alle opgaver om børns arbejdsforhold, da Arbejdstilsynet med sin betydelige erfaring og viden om arbejdsmiljø har den rette kompetence hertil.

Første behandling af beslutningsforslaget fandt sted i Folketinget tirsdag den 21. marts 2017. Her meddelte regeringen, at den – trods forslagets gode intentioner ift. at beskytte børn i underholdningsbranchen – ikke kan støtte op om forslaget, men at den dog gerne vil diskutere, om der kan laves tiltag, der kan være med til at forbedre beskyttelsen af børn i underholdningsbranchen. 

Forslaget blev derfor henvist til videre behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Regeringens lagde navnlig vægt på følgende ift. til sin afvisning af de tre ovennævnte tiltag:

1. At politiet i årevis har udstedt arbejdstilladelser og hermed har opbygget en stor viden og erfaring også på området for tilladelser til beskæftigelse af børn under 13 år. Politiet har derfor kompetence til at varetage opgaven. Arbejdstilsynet tager ikke i dag stilling til personers private forhold, og det er derfor ikke givet, at Arbejdstilsynet vil varetage opgaven bedre end politiet.

2. At deltagelse i talentshows ofte ikke er at anse for arbejde og derfor ikke vil være omfattet af arbejdsmiljøloven. Regeringen ser ikke noget behov for en særregulering af talentshows. Det er en fritidsbeskæftigelse lige som så meget andet. Børn, der deltager i talentshows, vil dog indirekte være omfattet af arbejdsmiljøloven, da selve produktionen og de ansatte på talentshowet er omfattet. Denne beskyttelse mener regeringen, må være tilstrækkelig. Beskæftigelsesministeren bemærkede i øvrigt, at der ikke sker særlig mange arbejdsulykker i underholdningsbranchen.

3. At der i dag er fine muligheder for at klage til Arbejdstilsynet – også for børn i underholdningsbranchen. Regeringen ser derfor ikke noget behov for at indføre flere klagemuligheder eller instanser.

Producentforeningen mener – ligesom et flertal i Folketinget – at forslaget fremsat af SF har de bedste intentioner ift. at beskytte børn i underholdningsbranchen. Producentforeningen vil derfor med interesse følge det videre arbejde i udvalget.