Politikerne nåede lige akkurat at færdiggøre en finanslov inden julemåneden gik i gang. Fredag den 30. november 2018 fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om finanslov for 2019, der blandt meget andet indeholdt en ekstraordinær bevilling til computerspil på 5 mio. kr. i 2019.
Torsdag aften – den 1. november 2018 - blev der indgået filmaftale 2019-2023 på det bredest mulige grundlag, idet alle Folketingets partier står bag. Vi er glade for den brede støtte til aftalen, som er med til at give producenterne arbejdsro.
Tre af de største virksomheder i branchen er gået sammen i en ny erhvervsklynge under navnet Vision Denmark. Målet er at skabe 5.000 arbejdspladser og øge omsætningen til 8 mia. kr., og en af hovedopgaverne bliver at skabe nye forretningsmodeller på tværs af spil-, film- og tv-brancherne. 
I Producentforeningen er der stor positivitet over de anbefalinger, som Vækstteam for kreative erhverv i dag er udkommet med. Bekæmpelse af ulovlig download, tilvejebringelse af risikovillig kapital og øget klyngesamarbejde er de ting, der bringer mest glæde hos producenterne.
I dag lander Danske indholdsproducenter i tal 2018. Overordnet set viser billedet et erhverv, som har buldret frem siden 2009, hvor den første opgørelse blev lavet. De seneste to år har man dog set faldende omsætning, men vækst i antallet af virksomheder og ansatte.
Det er tid til at indstille programmer til INPUT 2019. Deadline er onsdag den 24. oktober 2018.
Public servicekontrakten for DR blev offentliggjort tirsdag den 18. september, og der blev hermed sat præcise tal på de politiske intentioner fra medieforliget. Udlægningskravet stiger, men uden loft for faciliteter. Der er sat tal på hvor mange film, DR skal engagere sig i, og katastrofen - at DR kun kan støtte dansksprogede film - er heldigvis afværget i sidste øjeblik.