Agenter og producenter

Agenter for fx skuespillere står ofte for at forhandle kontrakter med producenterne. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til agenter, så kontakt Producentforeningens jurister. 

Producentforeningens juridiske afdeling kontaktes jævnligt af producenter, der er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til skuespilleres agenter. Andre grupper på filmproduktioner kan også være repræsenteret ved agenter, men det er primært skuespilleragenter, Producentforeningen kontaktes om.

Agenterne forhandler typisk kontrakter for skuespillerne, men varetager også skuespillernes karriereplanlægning. Agenterne skal blot ses som en mellemmand eller repræsentant, og deres tilstedeværelse ændrer ikke på producenternes pligt til at følge overenskomsterne eller udbetale skuespillernes løn direkte til skuespillerne som A-indkomst. Producentforeningen har set eksempler på, at producenterne har fået den fejlagtige opfattelse, at de kan frikøbe rettigheder direkte via agenten og uden om retningslinjerne i overenskomsterne. Endvidere har Producentforeningen set eksempler på, at producenterne er blevet bedt om at betale agenters honorar direkte ved siden af skuespillerens løn.

Hvis der hos producenterne opstår tvivl om forholdet til skuespillere og deres agenter, eller hvis der opstår uenighed om indholdet af skuespillernes kontrakter, herunder om udbetalingen af løn eller omfanget af rettighedsoverdragelse, skal vi opfordre producenterne til at kontakte Producentforeningens jurister for rådgivning.