Aftale om promospeaks

Ny aftale om promospeaks mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund

Producentforeningen har indgået aftale med Dansk Skuespillerforbund om honorering for indbetaling af promospeaks.  I henhold til protokollat 2 i dubbing-overenskomsten mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund har parterne indgået aftale om promoveringer (”promo”) og/eller trailer på DVD og TV mv. af produktioner omfattet af dubbing-overenskomsten.   Find aftalen her.