ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 

Mentorordning for filmbranchen

Filmbranchens organisationer og Det Danske Filminstitut har etableret en mentorordning for at øge mangfoldigheden i filmbranchen. Ambitionen er at fastholde unge og nye talenter i branchen ved at matche nytilkomne med mere erfarne kræfter. Mentorordningen er rettet mod talenter med anden etnisk baggrund end dansk, og alle faggrupper - instruktører, dramatikere, filmarbejdere, producere - kan deltage både som mentorer og mentees.

  • Vil du sætte din erfaring i spil og være med til at gøre en forskel for nye talenter i filmbranchen? Så meld dig som mentor og vær med til at samle erfaringer i filmbranchens første formaliserede mentorforløb.

  • Er du i begyndelsen af din filmkarriere og har du en anden etnisk baggrund end dansk? Så meld dig som mentee og få en erfaren mentor, der kan udfordre og inspirere dig i din udvikling.

Et mentorforløb skal ses om et led i mentees karriereudvikling og tager udgangspunkt i den enkeltes ambition om at udvikle sig. Gennem samtaler giver mentorrelationen rum til refleksion og skærpet bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Der er ikke tale om at mentor yder decideret rådgivning eller indgår i samarbejde omkring løsning af konkrete projekter.

Hvem kan være med i ordningen?
Mentorer skal have en solid erfaring i filmbranchen. Mentees skal ligeledes have tilknytning til filmbranchen gennem en uddannelse inden for branchen eller gennem arbejde på konkrete filmproduktioner, fx værkstedsproduktioner. Mentees skal desuden have anden etnisk baggrund end dansk. 

Mentorprogrammet er ikke et led i jobsøgning, men handler om sparring om spørgsmål rettet mod mentees karriere og overvejelser i forhold til nuværende beskæftigelse.

Hvordan melder man sig?
Både mentor og mentee ansøger om at komme med i ordningen ved at udfylde et ansøgningsskema. 
 
Hvordan matches mentor med mentee?
Mentor og mentee matches med udgangspunkt i de motiverede ansøgninger og på baggrund af en konkret vurdering. Matchning kan enten ske inden for eget fagområde eller på tværs af områderne. Man bliver ikke matchet med en mentor/mentee fra det firma, hvor man aktuelt er ansat, og det tilstræbes, at man heller ikke bliver sat sammen med en fra eget nærmeste netværk.

Hent ansøgningsskemaet 

Hvordan er hele mentorprogrammet struktureret?
Et forløb varer maks et år. Mentorer og mentees inviteres til et introduktionskursus, inden forløbet sættes i gang, og herefter skal mentor og mentee på eget initiativ mødes jævnligt, ca. en gang om måneden, hyppigst i starten og sandsynligvis med lidt længere interval senere i forløbet. Der vil være et midtvejsarrangement med fagligt indhold for alle mentorer og mentees, og tilsvarende ved afslutningen af forløbet. 

Hvad skal man kunne for at være mentor?
Som mentor skal man have lyst til at hjælpe nytilkomne med at få bedre fodfæste i branchen. Man skal derfor være indstillet på at give egne erfaringer videre, men især skal man kunne lytte. Det er altid mentee der i sidste ende bestemmer, hvad der skal tales om.

Hvad kræves af en mentee?
De formelle krav til en mentee er, at man skal være forholdsvis ny i branchen samt med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover skal man være åben for dialog og have lyst til at dele erfaringer og udfordringer med en ”fremmed”. Man får ingen færdige opskrifter eller anvisninger på, hvordan man skal handle, men mentor/mentee-relationen giver mulighed for at vende faglige og karrieremæssige spørgsmål med en udenforstående, som kender branchen og kan give kvalificeret feedback. I ansøgningen om at komme med i mentorprogrammet skal mentee beskrive, hvad man gerne vil have ud af forløbet.

Hvordan foregår møderne mellem mentor og mentee?
Det anbefales, at møderne er ret strukturerede og følger samme forløb hver gang. Ved begyndelsen af en mentor-forløb får begge parter introduktion til, hvordan møderne kan forløbe. Mentor og mentee udfylder sammen en mentorkontrakt, der beskriver de praktiske rammer for forløbet samt hvilke fokuspunkter, mentorforløbet skal have.

Hvor tit skal man mødes?
Erfaringerne viser, at den bedste effekt opnås, når man mødes jævnligt, og der lægges op til møder hver 4. eller 5. uge. Et møde bør ikke vare mere end halvanden time.
 
Hent ansøgningsskemaet

Producentforeningen administrerer ordningen. Det betyder, at det er Producentforeningen, der har det økonomiske ansvar og fx engagerer eksterne konsulenter til inspirationsoplæg. 
Filmbranchens mentorordning er for alle, der arbejder i filmbranchen, og filmbranchens organisationer er med til at fastlægge rammerne for ordningen. Der er således etableret en styregruppe med repræsentanter for Danske Filminstruktører, Danske Dramatikere, FAF, Det Danske Filminstitut og Producentforeningen, og det er denne gruppe, der har det overordnede ansvar for at mentorordningen lever op til målsætningerne.