ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Forskellige former for medlemskab

To grupper af producenter kan blive medlemmer på særlige vilkår: Nyetablerede selskaber og små virksomheder med under tre ansatte kan optages under iværksætterordningen, og tv-selskaber kan optages som associerede medlemmer.

Iværksætterordningen
Nyetablerede virksomheder og små virksomheder med færre end tre ansatte kan ansøge om optagelse under Iværksætterordningen. Der er en indslusningsperiode på 8 kvartaler, hvorefter man overgår til almindeligt medlemskab. Kontingentet er på 50% af det faste kontingent, samt rettighedskontingent, og indmeldelsesgebyret er på 0,00 kr.
 
Associeret medlemskab for tv-producenter

Tv-produktionsselskaber kan søge om optagelse som associerede medlemmer. 
 
Associeret medlemskab er indført for at styrke Producentforeningens arbejde for bedre rammevilkår for de private tv-produktionsselskaber, bl.a. i forbindelse med medieforlig og i forhold til de enkelte tv-stationer.

Associerede medlemmer har mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter, f.eks. medlemsmøder og andre møder, hvor tv-gruppens medlemmer inviteres, foruden at de kan anvende en række af foreningens services. Fra og med 2016 kan associerede medlemmer også vælges til foreningens bestyrelse. 

Et associeret medlem er ikke omfattet og forpligtet af foreningens kollektive aftaler f.eks. i forhold til overenskomstparter.

Prisen for associeret medlemskab er 17,5% af de midler der modtages fra CAB, Filmkopi og AVU-kopier, dog max 55.000,- pr. år samt et fast årligt medlemsgebyr på kr. 8.000,- ex. moms.

Ansøgning om associeret medlemskab foregår efter samme retningslinier som ved almindeligt medlemskab, og det er også i dette tilfælde foreningens bestyrelse, der træffer den endelige beslutning om optagelse af nye medlemmer.