ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 
 

Om ansøgningsskemaet

På ansøgningsskemaet beder vi om en række oplysninger om den virksomhed, der søger optagelse i foreningen. Oplysningerne bruges blandt til at bestyrelsen kan vurdere, om virksomheden opfylder kriterierne for medlemskab.

På ansøgningsskemaet skal angives visse fakta for den virksomhed der søger optagelse i foreningen. Der fleste af de oplysninger der efterspørges, ønskes af rent praktiske årsager. Nogle få oplysninger ønskes af hensyn til bestyrelsens mulighed for at afgøre, om den ansøgende virksomhed opfylder kriterierne for medlemskab.

Om medlemskab hedder det bl.a. i foreningens vedtægter § 3:
 
§ 3
Medlemskab

1. Som medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der i Danmark driver selvstændig virksomhed indenfor foreningens område, jf. § 2, nr. 1.
2. Foreningens bestyrelse afgør, om en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.


 
Foreningen lægger afgørende vægt på at være branche- og arbejdsgiverorganisation for uafhængige producenter. Dette betyder omvendt, at en virksomhed ikke kan blive medlem af foreningen, hvis den ikke kan anses som uafhængig. Bestyrelsens parametre for at vurdere dette er:

Hvis virksomheden har et forpligtende interessefællesskab med andre virksomheder, som er de uafhængige producenters sædvanlige kunder, er den ikke uafhængig, og kan ikke optages. Derfor spørger vi om ejerforhold mv.

Hvis virksomheden driver sin virksomhed på andet end et rent kommercielt grundlag, f.eks. af ideelle, religiøse, politiske eller andre grunde, kan der være tvivl om uafhængigheden. For sådanne virksomheder anser bestyrelsen det som et problem, at de ikke kan antages at arbejde på et frit marked – at der består en risiko for, at de vil konkurrere med foreningens medlemmer på et grundlag, som ikke er fair. Derfor spørger vi om sådanne tilknytningsforhold.

Foreningen har professionelle producenter som medlemmer. Virksomheder som optages i foreningen, skal derfor have fodfæste i branchen, og man skal kunne dokumentere at være i stand til at drive forretning indenfor branchens almindelige område. Dette sker dels ved at angive tidligere produktioner, dels ved anbefaling til optagelse af to andre medlemmer, således at det hermed godtgøres, at virksomheden er kendt i branchen.